Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Wijnbergse Loopgraaf

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De Wijnbergse Loopgraaf is een sloot in Wijnbergen en Dichteren. Sinds 1984 stroomt ze niet meer op Berghs grondgebied.

Ten zuiden van de Oude IJssel vormen de oude stroomgeulen, de Kapperkolkse Waterleiding, de Wijnbergse Loopgraaf en de Dichterense Tochtsloot groene geledingen in het stedelijk gebied, waarvan de zichtbare relaties met het omringende landschap niet optimaal ontwikkeld zijn. Deze geulen en de Wehlse Beek hebben een beeldbepalende en structurerende functie in het huidige oeverwallenlandschap. Ook voor het uitbreidingsgebied van Doetinchem kan hun waarde groot zijn.

Op de oeverwal bij Dichteren-Wijnbergen staan de landbouw, de natuurwaarden en het landschapsbeeld onder druk vanwege de recreatie, stadsrandactiviteiten en verstedelijking.

Externe links