Bijdragen aan Berghapedia? Kijk hier voor Hulp bij aanmelden

Sonsbeeck, Gerardus Antonius van

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Pastoor-GA-VanSonsbeeck.jpg

Gerardus Antonius Van Sonsbeeck, geboren op 2 december 1878 in huize De Gunne in Heino bij Zwolle als zoon van Hendrikus Allardus Johannes van Sonsbeeck en Theresia Francisca Maria Cornelia Mahie.

Kapelaan in 's-Heerenberg

Van Sonsbeeck werd op 16 december 1906 in Utrecht tot priester gewijd. Komende uit IJsselstein, waar hij ruim twee jaar assistent was geweest, werd Van Sonsbeeck op 3 juli 1911 kapelaan van de Pancratiuskerk in 's-Heerenberg. Hij diende er onder pastoor Münninghoff en was de opvolger van kapelaan Swildens.

Tijdens zijn kapelaanschap in 's-Heerenberg werd de oprichting van de nieuwe parochie Stokkum voorbereid, die zou gaan ontstaan door afscheiding van de parochie 's-Heerenberg. Van Sonsbeeck werd op 17 februari 1914 door de aartsbisschop van Utrecht aangewezen als bouwpastoor.

Van Sonsbeeck was beslist de juiste man om in Stokkum een parochie van de grond te tillen. Hij beschikte over veel contacten, had zakelijke aanleg en was van gegoede afkomst.

Uit de Nieuwe Tilburgsche Courant van 18 december 1906
Uit dagblad Het Centrum van 5 april 1911

Pastoor van Stokkum

Pastoor Van Sonsbeek geschilderd door Karl Pospischil.
Uit het Rotterdamsch Nieuwsblad van 27 mei 1915

Met de bouw van de Sint Suitbertuskerk in Stokkum werd in de herfst van 1914 begonnen. De inzegening vond plaats in mei 1915, waarmee Van Sonsbeeck de eerste pastoor van Stokkum werd. Zijn opvolger als kapelaan in 's-Heerenberg was kapelaan Akkerman.

Van oktober 1928 tot februari 1929 was kapelaan Van Weezel Errens Van Sonsbeecks assistent.

Van Sonsbeeck was een typisch Bourgondische dorpspastoor, die van wijn en jacht hield. In een In Memoriam wordt hij later omschreven als “uiterlijk ruw en nors, maar met een hart van goud”. Vooral zijn milddadigheid wordt geroemd.

Als de pastoor kwaad was, duurde een mis nooit langer dan een half uur. Dat was ook het geval toen Harmonie Volharding een voetbalwedstrijd opluisterde waarbij een team uit Zutphen niet het predikaat RK voerde, wat hem niet aanstond. De volgende zondag hield hij de mis kort, maar de donderpreek bleef lang in het geheugen van de kerkgangers hangen.

Van Sonsbeeck schonk 10.000 gulden voor een ziekenhuis aan de Hofstraat in 's-Heerenberg, dat naar zijn overleden moeder werd vernoemd: de Sint-Theresia-Stichting.

Hij overleed op 3 juli 1930 te Stokkum, slechts 51 jaar oud.

De Pastoor Van Sonsbeeckstraat in Stokkum is naar hem genoemd. Deze straat heette daarvoor de Kerkweg.

Bronnen