Bijdragen aan Berghapedia? Kijk hier voor Hulp bij aanmelden

Stuers, De

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
De Boetselaersborg in 's-Heerenberg
Plattegrond van 's-Heerenberg uit Bergh; Heren, Land en Volk met onderaan in het midden de Boetselaersborg.

De familie De Stuers is vier generaties lang eigenaar geweest van de Boetselaersborg in 's-Heerenberg.

In 1801 vestigde mr. Pierre Jean Joseph Bernard ridder de Stuers zich met zijn gezin op het kasteel. Na zijn dood van in 1811 erfde zijn zoon François de Boetselaersborg. Toen hij in 1881 stierf, kocht zijn neef (oomzegger) Alphonse de Stuers het kasteel. Na het overlijden van Alphonse in 1919 werd zijn zoon Hubert eigenaar, die het kasteel in 1927 overdroeg aan de toenmalige NV Huis Bergh.

De familie De Stuers is tot 1874 hoofdbewoner geweest van de Boetselaersborg. In dat jaar nam burgemeester C.A.L. baron van Hugenpoth tot Aerdt het kasteel over van jonkvrouw Theodora Josepha Maria Antonetta de Stuers.

De volgende leden van de familie De Stuers hebben een eigen pagina op de Berghapedia. De lijst is alfabetisch op voornaam.

  1. Jhr. mr. Alphonse Lambert Eugène de Stuers
  2. François Vincent Henri Antoine ridder de Stuers
  3. Hubert Joseph Jean Lambert ridder de Stuers
  4. Jhr. Hubert Lambert Joseph Paul Clément de Stuers
  5. Jhr. Hubert Victor Arthur Auguste de Stuers
  6. Mr. Pierre Jean Joseph Bernard ridder de Stuers
  7. Jhr. mr. Victor Eugène Louis de Stuers

Bronnen