Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Klaphek, 't

Uit Berghapedia
(Doorverwezen vanaf 't Klaphek)
Ga naar: navigatie, zoeken
Klaphek

't Klaphek in Stokkum is een horecabedrijf dat tijdens de Kroegentocht op Open Monumentendag 2006 in de schijnwerpers stond.

Reeds in het jaar 1832 stond er een woning op de plaats waar nu het café staat. Volgens de kadastrale kaarten van die tijd is de plattegrond van de woning vierkant met een kleine rechthoekige uitbouw. Naar aanleiding van gesprekken met oudere Stokkummers kunnen de volgende conclusies getrokken worden. De woning moet een daglonershuisje zijn geweest, een klein wit boerderijtje zoals het voormalige Engelbartshuisje aan de Lange Heg. Eigenaar van dit witte boerderijtje was in 1832 notaris Frederik Willem de Haas. Hij woonde zelf in Gendringen. Deze notaris was ook eigenaar van het huis dat nu gelegen is aan de Linthorsterstraat nummer 5. In dat huis woonde later Johannes Gal, toen Theodorus Harmsen en later Jan Soeter. Eind jaren 80 is dit huis volledig verbouwd en bewoond door nieuwe eigenaren. Ook het huis Linthorsterstraat 6 was in 1832 eigendom van de notaris, daarna zijn Jacobus Damen en Hendricus Damen eigenaar geworden. Later werd Willem Engelbarts eigenaar.

Wanneer het witte boerderijtje is afgebroken is niet bekend, maar in 1879 werd een danszaal gebouwd langs de herberg. Peter van Uum was toen eigenaar van zaal en herberg. Uit het huwelijk van Peter van Uum en Anna Gal werd op 30 augustus 1877 zoon Willem geboren. Anna stierf vroeg en Peter hertrouwde met Drikske Borgus uit Angeren, die haar nichtje Betje Publichuizen in het gezin Van Uum opnam. De bedoeling was dat Betje zou trouwen met Willem van Uum, maar doordat die lichamelijk zwak was stierf hij in 1918. Betje trouwde in 1927 met buurjongen Willem Meijer en nam toen het hele bedrijf over. Willem werkte in het café en het boerderijtje en Betje had haar huishouding en levensmiddelenwinkel. Willem Meijer, geboren in 1900 was de oudste zoon uit het huwelijk van Willem Meijer (geboren in 1858 en afkomstig van de Laak uit Lengel) en Grada Maria van Raaij (geboren in 1870 en afkomstig uit Didam). Zij zijn gehuwd op 30 april 1895. Ze kregen negen kinderen waarvan naast Willem ook Herman en Dora (huwde later met Nol Menting) uiteindelijk in Stokkum bleven wonen. De naam Willem komt meerdere malen voor in de familie Meijer, want ook de opa van Willem van 't Klaphek heette Willem, terwijl zijn opa ook weer deze naam droeg. De familie Meijer komt dus oorspronkelijk van Lengel en daarvoor van de Meijerstede in Borghees. Willem Meijer (geb. 1858) kocht in 1894 boerderij en grond van Everdina Geertruida Bergervoert. Het tiendrecht dat toen nog op enkele gronden van toepassing was kocht Willem in 1901 af van de vorst van Hohenzollern, toen de eigenaren van Huis Bergh.

De naam 't Klaphek is eigenlijk heel eenvoudig te verklaren. De gemene beweiding was een groot stuk weiland dat zich uitstrekte van de Linthorsterstraat (het eerste rechte stuk) tot aan de Landerswal van de Paasbult tot aan de boerderij van de familie Wittenhorst, helemaal aan het einde van de huidige Voorthuizerweg. En van de Eltenseweg, toen Nieuwe Dijk genaamd, tot aan een diepe brede sloot die uitmondde in de Wetering. Dit aaneengesloten stuk weiland was omsloten door een "gevracht", dus hekwerk, en toegankelijk gemaakt door een drietal hekken. Vlakbij het huidige café stond ook zo'n hek, en wanneer men dit hek na het openen weer losliet klapte het vanzelf weer dicht. In 1888 werd besloten de gronden van de geërfden en belanghebbenden in de Stokkumse gemeente te verdelen. Deze verdeling gebeurde onder supervisie van de toenmalige burgemeester van de gemeente Bergh, baron Van Hugenpoth tot Aerdt. In 1889 maakten de geërfden van de gemene beweiding er voor de laatste keer gezamenlijk gebruik van.

Geërfden die in dat laatste jaar twee schaar (2 stuks hoornvee) bezaten waren: L.T. Bergervoert, G. Beumer, Wed. Beyer, B. te Boekhorst, T. Borkus, A. Bronkhorst, G. Cremer, H. Damen Jac.zn., H. Damen Jan zn., G. Derksen, Wed. H. Derksen zoon Joh., Wed. H. Derksen zoon Willem, J. Ebbing, G. Gerritsen, G. Harmsen, B. Hebing, H. Krebber, J.v.Kempen, H. Heunders, A. Lensing, H. Melissen, Alb. Menting, P.J. Meurs, H. Peters, A. Polman, Wed. H. Polman, J. Polman, H. Tempel, J. van Uhm, P. van Uum (eigenaar van 't Klaphek), S. van Uum, T. van Uum, Wed. Verhey, Wed. Welling, A. Wieskamp, H. Wissing. F. Wittenhorst., T. Wittenhorst, L. Segers, H. Zweers. Namen der geërfden die anderhalf schaar bezaten: J. Berendsen, A. Ebbing, T. Geurts, T. Geurts en H. Stokman. Geërfden die 1 schaar bezaten waren J. Ebbing, J. Garben, W. Koster, H. Lensing, P. Lensing, A. Menting, A. van Uum, G. van Uum, Wed. J. Verstegen en T. Segers. In deze opsomming van namen zit veel overeenkomst met een lijst die voorkomt op bladzijde 62 en 63 van het boek Stokkum: uit de historie van dorp en omgeving. Men kan dan nagaan waar de geërfden in Stokkum woonden.

Op 11 januari 1959 gingen winkel, café en woning door brand verloren. Nadat een nieuw café met kruidenierswinkel bij de zaal gebouwd was, en de dood van Betje in 1965, bleef Willem nog enkele jaren in de zaak. Bertus Loeters kwam op 1 februari 1967 met zijn gezin uit Loil om Willems taak over te nemen. Loeters begon in 1967 als pachter van 't Klaphek, maar kon zich sinds 29 oktober 1976 eigenaar noemen. Na de komst van familie Loeters naar Stokkum werd al heel wat ondernemingsgeest getoond. Allereerst werd in 1967 de winkel omgetoverd in een snackbar, toen kwam het interieur van de zaal aan de beurt. Een nieuwe vloer, moderne verlichting en een fris tintje verf. Vervolgens werd met medewerking van Bertus Loeters, om zoveel mogelijk gezelligheid en sfeer in zijn bedrijf te brengen, enkele verenigingen in het leven geroepen. Allereerst moet hierbij carnavalsvereniging de Leertrekkers genoemd worden, die na veel inspanning is ontstaan. Vermeldenswaard hierbij zijn de mannen van het eerste uur, Antoon Welling en Marinus Ebbing. Ook werd er een biljartvereniging opgericht. Tenslotte ontstond ook schietvereniging de Scherpschutters, welke jaren achtereen meeschoot in de hoogste regionen van de competitie in Bergh.

Eind jaren 80 verkocht de familie Loeters 't Klaphek aan Tom Frissen en Gerda Frissen uit Didam. In 1993 verkochten zij de zaak weer verder aan Jos Aaldering en Dinie Roelofsen uit 's-Heerenberg, de eerdere eigenaren van discotheek De Wal en na 14 jaar, sinds oktober 2007 zijn Ans en Willy Abbink de eigenaar. Weer 14 jaar later, vanaf 2021, is Jos Aaldering terug op 't Klaphek.

Kaart

<googlemap lat="51.875408" lon="6.224442" zoom="18" width="375"> </googlemap>