Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Adam II van den Bergh

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Adam II van den Bergh wordt in 1301 voor het eerst genoemd als heer van Bergh. De naam Adam kwam in het geslacht Van den Bergh vaker voor. Klik hier voor een overzicht.

Hij was de opvolger van zijn vader Frederik I van den Bergh, die voor 1293 al was overleden. Waarschijnlijk is zijn moeder Hedwig van Oye enige tijd regentes geweest. Zijn broers waren Hendrik en Frederik.

Heer Adam was getrouwd met Hedwig van Randerode. Van het echtpaar zijn vier kinderen bekend:

Heer Adam overleed op 14 januari 1312. Zijn overlijden wordt vermeld in een lijst in een aldt boecksken uit de tweede helft van de 15e eeuw. De lijst begint met de bede In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Hierna volgt als derde de vermelding van Adams overlijden:

Anno domini MCCCXII obiit Adam, nobilis totaliter ex omni genealogia, dominus de Monte, ipso die Pontiani martiris.
(In het jaar des Heren 1312 overleed Adam, geheel van adellijke afkomst, heer van Bergh, op de naamdag van de martelaar Pontianus.)

Met de formulering nobilis totaliter ex omni genealogia wordt waarschijnlijk bedoeld dat zowel zijn vader als zijn moeder van adel waren. Adams sterfdag 14 januari was de naamdag van de heilige Pontianus van Spoleto, een martelaar uit de tweede eeuw.

Bronnen