Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Aldt boecksken

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
De eerste pagina van het afschrift van het aldt boecksken

Het archief van Huis Bergh bewaart een afschrift van een 15e-eeuws, in het Latijn geschreven register dat nu niet meer bestaat, maar in 1637 blijkbaar nog wel voorhanden was. Bij het afschrift is een verklaring van het stadsbestuur van 's-Heerenberg uit 1637 gevoegd, die begint met de volgende omschrijving:

Wy Burgemeyster, Schepen und Raedt der stadt Herenberge doen konde und tuygen mets desen, dat wy dit extract uyt ein aldt met rooden und swarten inck geschreven boecksken geëxtrahiret und daermede te concorderen bevonden hebben; welck boecksken ein schrift was, geliick in alden tyden in den cloesters te schryven gewoonlick, ind onses vermoedens in 't Observantencloester in de grafschap Berghe voor Embrick geschreven is

Het oorspronkelijke aldt met rooden und swarten inck geschreven boecksken was ongeveer 10x15 cm groot en had een perkamenten omslag. Het bevond zich, zo vermoedde het stadsbestuur, in het observantenklooster in de Briemer bij Emmerik, dat Willem II van den Bergh in 1463 had gesticht. Het afschrift moet nog voor het einde van de 15e eeuw gemaakt zijn.

Het register begint met een lijst van twintig gebeurtenissen (vooral overlijdens) uit de geschiedenis van de heren van Bergh tussen 1293 en 1468. De gebeurtenissen hebben betrekking op de hieronder vermeldde personen. De details kunnen op hun pagina's worden nagelezen.

Na deze lijst volgen afschriften van stukken betreffende de kerk in 's-Heerenberg, het Gasthuis Sint-Gertrudis en het hierboven al genoemde observantenklooster in de Briemer.

Bronnen