Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Bücker, Theodorus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Detail uit Bückers atlas Caarte van het graafschap Berghe uit 1727. De kaart is ondersteboven afgebeeld, zodat het noorden boven is.

Theodorus Bücker was een cartograaf en gezworen landmeter die vanaf 1727 in dienst is geweest van graaf Frans Willem.

Over zijn persoonlijk leven zijn geen gegevens voorhanden. Er wordt wel verondersteld dat hij uit Xanten kwam, maar dit betreft waarschijnlijk een jongere naamgenoot. Deze Theodorus Bücker is tussen 1779 en 1790 twee keer met de VOC naar Oost-Indië gevaren.

In 1727 maakte Bücker twee atlassen:

  • Caarte van het graafschap Berghe
  • Caarte van de heerlijkeheid Diedam

De atlas van Bergh omvat 68 kaarten op een schaal van ongeveer 1:1700, die van Didam telt 34 kaarten op dezelfde schaal. Op de kaarten zijn als losse stukken zonder samenhang de bezittingen van Huis Bergh weergegeven, dat wil zeggen de landerijen en gebouwen die persoonlijk eigendom waren van de graaf van Bergh. De namen van de eigenaren van aangrenzende en nabijgelegen percelen zijn ook vermeld, maar gebied daarbuiten staat niet op de kaarten. In de atlas van Bergh zijn veranderingen (meestal verkopingen) tot ongeveer 1840 met potlood bijgeschreven.

In 1728 maakte hij een atlas van de grafelijke goederen onder Pannerden, Bylandt en Millingen, maar die is later verloren gegaan.

Op 16 juli 1731 was Bücker met rentmeester Van der Veeken in de bovenste Millingerwaard om in aanwezigheid van een aantal getuigen de grens vast te leggen tussen het land van de graaf en dat van ene vrouw Van Raij. Het ging om een stuk grond ingeklemd tussen de Waal en de Bimmense Strang (de rivierloop is sindsdien grondig veranderd). Bücker tekende een kaart waarop de "neije scheijde" stond aangegeven: van een nieuwe krib in de Waal naar de Bimmense Strang, waar een grote populier de grens markeerde. Het grensverloop was met palen afgezet.

In 1735 maakte hij een tiendkaart voor het kapittel van de Sint Martinuskerk in Emmerik. Hierop staat de oudste afbeelding van de gelijknamige kerk in Beek.

In mei 1736 stelde Bücker een summarisser register (beknopte lijst) op van graaf Frans Willems goederen onder Heteren, Randwijk en Elst.

Bij de recente herinrichting van de kasteeltuin van Huis Bergh in de Plantage is gebruikgemaakt van Bückers weergave in zijn atlas van Bergh, zoals te zien op het hier afgebeelde kaartfragment. De vernieuwde tuin werd op 22 april 2016 geopend.

Bronnen