Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Bernhard van Sayn-Wittgenstein

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Het gebrandschilderde raam dat Bernhard van Sayn-Wittgenstein schonk aan het karmelietenklooster in Boxmeer

Bernhard van Sayn-Wittgenstein was de echtgenoot van Wilhelmina Juliana van den Bergh, de jongste dochter van Hendrik van den Bergh en diens tweede vrouw Hiëronyma Catharina van Spaur-Flavon. Hij werd geboren op 30 november 1620 als zoon van George van Sayn-Wittgenstein en Elisabeth Juliana van Nassau-Weilburg. Hij overleed op 13 december 1675. Over zijn levensloop zijn geen nadere bijzonderheden gevonden.

Hij was op meerdere manieren verwant met het wijdvertakte geslacht Nassau. Door zijn moeder was hij een telg uit de tak Nassau-Weilburg. Zijn grootmoeder aan moederskant was Anna van Nassau-Dillenburg, een tak die in Nederland vaak kortweg met Nassau wordt aangeduid. Grootmoeder Anna van Nassau was een zus van Maria van Nassau, de grootmoeder van zijn vrouw Wilhelmina Juliana. Hij was dus getrouwd met zijn achternicht. Toen hij in of kort na 1665 met haar trouwde, was hij al weduwe van Elisabeth van Nassau-Siegen.

Bernhard van Sayn-Wittgenstein heeft een van de gebrandschilderde ramen in het karmelietenklooster in Boxmeer geschonken. Het jaartal 1651 op het raam is merkwaardig, omdat het klooster pas in 1653 is gesticht. Het raam is geplaatst tussen dat van Maria Clara van den Bergh en het zogenaamde Heilig Bloedraam. Het is gewijd aan de vooraanstaande Franse karmeliet Petrus Thomas (13051366). Hij was onder meer een vertrouweling van de paus en heeft als patriarch van Constantinopel geijverd voor de hereniging van de orthodoxe christenen met de Kerk van Rome. De afbeelding in het raam beeldt de verschijning van Maria aan Petrus Thomas uit.

Bovenin het raam is het wapen van Bernhard van Sayn-Wittgenstein te zien. De leeuw is van het graafschap Sayn, het gestreepte wapen is van het graafschap Wittgenstein.

Zijn schoonmoeder heeft in 1655 ook een raam geschonken. Als zij dit tegelijk met haar schoonzoon heeft gedaan, dan moet zijn raam ook op 1655 gedateerd worden.

Bronnen