Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging Zeddam van de A.B.T.B.

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De Coöperatie heeft een lange historie en heeft onder verschillende namen bestaan.

Er waren minimaal twee voorlopers, namelijk:

  • Afdeling Zeddam van den Aartsdiocesanen R.K. Boeren-en Tuindersbond te Arnhem
  • Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging Zeddam G.A.

den Boerenbond afdeling Zeddam

Staatscourant 08-08-1903

Vóór 1903 bestond er al een Boerenbond, in dat jaar traden leden uit in verband met de oprichting van de afdeeling ’s-Heerenberg-Stokkum.

Verdere gegevens over de oprichters en het bestuur ontbreken.

Afdeeling Zeddam van den Aartsdiocesanen R.K. Boeren-en Tuindersbond te Arnhem

Statuten

Deze bond is opgericht in 1917 en ontbonden per 9 mei 1942. Per deze datum is de bond met zeer waarschijnlijk alle activa en passiva overgegaan naar de Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging Zeddam G.A..

In het streven naar een puur katholieke organisatie werd op initiatief van de leiders van het Aartsbisdom Utrecht in 1917 de Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond ABTB opgericht.

In 1920 werd door de leden de wens uitgesproken om een eigen pakhuis te bouwen. Pas in 1928 zijn hiertoe de nodige stappen gezet zoals de aankoop van een bouwperceel van H. Dunk en het doen van aanbestedingen. Met de directeur van de tramwegmaatschappij (Tram Z.E.) werd overlegd over de aanleg van een wissel zodat ook goederen per tram konden worden aangevoerd. Op 17 september 1929 werd het programma voor de feestelijke opening op dinsdag 8 oktober besproken. Ook de aanstelling van een pakhuisknecht kwam aan de orde.

Soort bedrijf: gezamenlijk inkopen van zaden, meststoffen en veevoeder.

Bestuursleden zijn (nog) niet bekend.

Coöperatieve Aan -en Verkoopvereniging Zeddam G.A.

De vereniging is per notariële akte opgericht op 17 juni 1942 en ontbonden per 1950 ingevolge het genomen besluit van de ledenvergadering op 27 juni 1946. Per deze datum is de vereniging overgegaan naar de Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging Zeddam van de A.B.T.B. G.A.

Soort bedrijf: aan- en verkoop van land- en tuinbouwproducten en zo nodig door het verwerken van landbouwproducten ten dienste van de leden en voorts door het verbreiden van kennis ten dienste van de land- en tuinbouw.

Bestuursleden en leden Raad van Toezicht zijn (nog) niet bekend.

Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging Zeddam van de A.B.T.B. G.A.

De vereniging is per notariële akte opgericht op 17 mei 1950. In deze notariële akte staan 65 Coöperatieve Aankoop-en Verkoopverenigingen vermeld met de toevoeging van de ABTB, hoofdzakelijk met Gelderse gemeenten. Voor Bergh waren dit behalve Zeddam ook Azewijn, Beek, Kilder en Stokkum.

Op 31 oktober 1953 fuseerde de Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging Stokkum van de A.B.T.B. met die van Zeddam.

In 1958 is een nieuw gebouw geopend waar in 1966 een kantoor en een winkel gevestigd was, alsmede diverse personeelsleden in dienst waren.

In 1984 werd voorzichtig een samenwerking onderzocht met buurtcoöperaties dat uiteindelijk resulteerde in een fusie per juli 1985 met de C.A.V.V. Gesco te Gaanderen.

Bronnen