Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Boerenbond

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De Provinciale Gelderse Boerenbond (P.G.B.) werd op 27 november 1896 opgericht in Arnhem. Dit volgde op de oprichting op 31 januari van dat jaar in "Musis Sacrum" te Arnhem van de Nederlandse Boerenbond (N.B.B.). De P.G.B. sloot zich vrijwel direct aan bij de N.B.B.

Deze beide bonden werden opgericht uit onvrede met het beleid van de toen bestaande provinciale landbouwmaatschappijen en hun overkoepelend orgaan het Nederlandse Landbouw Comité (N.L.C.).

Tegen deze bestaande provinciale landbouwmaatschappijen bestonden de volgende bezwaren:

  • zij werden hoofdzakelijk bestuurd door notabelen en grootgrondbezitters, niet door de boeren
  • de belangenbehartiging van de boeren was summier door het ontbreken van coöperaties
  • het niet-confessionele karakter van de provinciale landbouwmaatschappijen.

Het Reglement van de P.G.B., dat in januari 1897 werd opgesteld, omschreef het doel van de bond: "....door nauwe aansluiting en samenwerking van alle door hem erkende afdelingen, een degelijken en welvarende boerenstand in christelijken geest te vormen.

De activiteiten van de P.G.B. bestonden in de eerste jaren voornamelijk uit het gezamenlijk inkopen van landbouwbenodigdheden, het opzetten van een paardenverzekering, het uitgeven van het maandblad "De Boerenstand" en het propageren van de oprichting van Boerenleenbanken.

Op 31 juli 1917 werd de laatste bestuursvergadering van de P.G.B. gehouden.

Voor de gemeente Bergh zie ook:

Bronnen