Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Godfried II van Lotharingen

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Godfried II van Lotharingen.jpg

Godfried II van Lotharingen werd omstreeks 1010 geboren in Verdun als zoon van Gozelo I van Verdun.

Zijn vader was in 1023 hertog van Neder-Lotharingen geworden en in 1033 ook van Opper-Lotharingen, zodat onder hem heel Lotharingen was verenigd. Dit hertogdom besloeg globaal de huidige Benelux met grensgebieden van Duitsland en Noord-Frankrijk. Tot zijn vaders titels behoorde ook die van graaf van Hamaland, dat in Neder-Lotharingen lag.

Toen zijn vader in 1044 overleed, verwachtte Godfried al diens bezittingen en titels te erven. De Duitse keizer Hendrik III besliste echter anders. Hij vond dat Godfried met heel Lotharingen te veel macht zou krijgen en gaf hem alleen Opper-Lotharingen. Neder-Lotharingen gaf de keizer aan Godfrieds broer Gozelo, van wie gezegd wordt dat hij zwakzinnig was. De verdeling kan ook anders geweest zijn, maar Godfried kreeg in elk geval minder dan hij had verwacht. Hij was het niet met de keizers beslissing eens en deed een poging het gebied dat hij niet gekregen had, te veroveren. Dit mislukte, waarop de keizer hem gevangennam. Hij liet Godfried weer vrij nadat deze hem trouw had beloofd. Na amper een jaar overleed Gozelo (of werd door de keizer afgezet), waarop Godfried opnieuw probeerde zijn gemiste erfdeel te veroveren. Dit lukte hem weer niet, waarna keizer Hendrik III hem in 1046 al zijn titels ontnam.

Hiermee zijn we aangeland in de warrige tijd waarin Hamaland als bestuurlijke en staatkundige eenheid verdween. Of tussen 1044 en 1046 Godfried of zijn broer Gozelo graaf van Hamaland is geweest, doet er voor deze korte periode niet meer toe. Godfried verloor zijn titels en Gozelo overleed (of werd afgezet), waarna een groot deel van het graafschap onder het gezag van de bisschop van Utrecht kwam te staan. Dit gebied heeft zich nog voor het einde van de elfde eeuw omgevormd tot het graafschap Zutphen. Binnen dit graafschap ontstond in het begin van de twaalfde eeuw de heerlijkheid Bergh.

Godfrieds leven nam na 1046 nog vele wendingen. In 1053 trouwde hij met Beatrix van Toscane, waarna hij het ambt van markgraaf van Toscane een aantal jaren ook daadwerkelijk heeft uitgeoefend. In 1065 werd hij alsnog hertog van Neder-Lotharingen, maar dat had voor Hamaland geen betekenis meer. Hij overleed op 24 december 1069 in zijn geboorteplaats Verdun.

Na Godfried kwam nog Gerard van Wassenberg, die als laatste graaf van Hamaland wordt beschouwd.

Bron