Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Kroegentocht - Lengel

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

HORECA LENGEL

In Lengel komt Jan Meijer als tapper voor op de patentlijst van 1806-1808.
In een overzicht van 1932 dat gemaakt werd door de veldwachter, worden in Lengel genoemd: W.Th.J. Hieltjes, J.H. Verheij en A.J.M. Sliepenbeek. In het adresboek van 1935 (aanwezig in het Heemkundehuus) staat in de rubriek 'café's' de Weduwe G.J. Sliepenbeek, Lengel 100 vermeld.
In Old Ni-js nummer 53 zien we: B. Braamt, W.Th.J.M. Hieltjes, H. Meijer, W. Meijer, H.Ch. Verheij.

Op de lijsten met 'verloven voor de verkoop van alcoholhoudenden drank anderen dan sterken drank' tussen 1905 en 1928 worden in Lengel genoemd:
W.T.J. Hieltjes (huisnummer 1), H. Meijer (50), H.C. Verheij, vanaf 1918 J.H. Verheij (27), P.J. Jansen (5/1), B. Stienezen (4).

Sinds de sluiting van De Lengel in 2020 is in Lengel geen enkele horecazaak meer voorhanden.

Verheij

Verheij zat in het pand waar nu Body Fit is gevestigd - Antoniusstraat 2.
Op 25 oktober 1900 heeft Hendr. Chr. Verheij vergunning voor een herberg (bierhuis) in het 'noordelijk benedenvertrek rechts van den hoofdingang' van het huis nr 27 te Lengel.

Rhinestone

Rhinestone zat aan de Hartjensstraat 2a - op de hoek met de Antoniusstraat. Dit horecabedrijf is hier in 1986 als 't Wapen van Bergh gevestigd; tussen 2004 en 2008 heette het Rhinestone; daarna tot de sluiting in 2020 De Lengel.

De Koppelpaarden

Bij het plaatsnaambord Lengel staat aan de linkerkant (komend uit de richting Ulft) een boerderij aan de 's-Heerenbergseweg 1. Hier werd in het verleden ook getapt (door de familie Meijer): caféboerderij De Koppelpaarden, bouwjaar 1886.

De Klomp

De Klomp kan men nog bewonderen op de omslag van Old Ni-js. In 1887 wordt De Klomp gekocht door Gerhardus Johannes Sliepenbeek en in de volksmond al gauw de 'Sliep' genoemd. Verkoper is Arnoldus Heijltjes (Hieltjes), landbouwer te Lengel. Het stond op de hoek van de Lengelseweg en de Ulenpasweg; vroeger lag dit grondstuk nog net in Lengel, tegenwoordig is dit al 's-Heerenberg en ligt de grens met Lengel iets oostelijker.

Het huis wordt in 1894 gedeeltelijk afgebroken en in 1895 verbouwd. Het resultaat was het fraaie beeldbepalende bouwwerk dat op zo mysterieuze wijze afbrandde en binnen een paar dagen radikaal werd opgeruimd. Thans herinnert een kale vlakte bij het dropkasteel aan het pand dat in 1978 is gesloten. In 1989 werd het gedeeltelijk gesloopt waarna de brand het sloopkarwei afmaakte. Dat stond niet gepland! De kinderen van Gerhardus Johannes Sliepenbeek hebben dat niet meer meegemaakt. Roos is als laatste in 1986 overleden. In 1963 was ze al naar De Bleek in 's-Heerenberg verhuisd met zus Jet en broers Joep en Fun (Alphonsus).

De Botterzak

Op de hoek Antoniusstraat/Landweg is De Botterzak. Tijdens kermissen was de slogan: 'Bij de Botterzak en De Sliep is dansen met muziek.' Op de Botterzak zit eerst Willem Meijer en vervolgens zijn zoon Hendrik. Het gebouw uit 1892 is tegenwoordig een woonhuis. De naam staat nog op de gevel aan de Antoniusstraat 10.

Mengelenberg

Dit is de naam van het vroegere café op de hoek Veldweg - Mengelenbergseweg (Naam staat nog steeds op het huis).
Op 11 juni 1932 verzoekt W.J. Dierking om hem een verlof te geven voor de verkoop van zwakalcoholische drank in het klein, voor de voorkamer van zijn huis met een oppervlakte van 35 m2. Dit verlof A wordt hem toegekend. Op 4 augustus wordt een vergunning afgegeven tot het aanbouwen van een verloflokaal aan de woning. Ter gelegenheid van de Lengelse kermis mag op zondag 23 oktober 1932 een concert worden gegeven. Een vergunning voor sterke drank is er nooit gekomen in de Mengelenberg.