Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Maatschappij van Weldadigheid

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Burgemeester Lodewijk van Nispen nam in 1830 het initiatief tot het oprichten van een Berghse gemeentelijke afdeling van de Maatschappij van Weldadigheid.

Tot de ondertekenaars van de stichtingsakte behoorden de pastoors Terwindt van Zeddam, Heinink van 's-Heerenberg en Reijers van Netterden. Pastoor Zweep van Beek weigerde zijn handtekening te zetten.

De enorme armoede in de gemeente Bergh, die vooral werd veroorzaakt door het ontstellend gebrek aan werkgelegenheid bij de snel groeiende bevolking, was de oorzaak van deze stap. Lodewijk van Nispen was een sociaal bewogen man. Hij stelde zich tot doel de ontginning van woeste gronden te stimuleren om de landbouw bredere armslag te geven. Door de Maatschappij van Weldadigheid wilde hij de nood van de werkende stand die door de conjunctuur in het slop is geraakt, trachten te lenigen. Volgens het reglement dat werd opgesteld moest dit gebeuren hetzij door bedeling, hetzij door het geven van arbeid. Met een bedeling die twee kwartjes per week uitkeerde, kwamen de armen niet ver. In de oude gasthuiskapel werd een linnenweverij opgezet met maar liefst zeventien weefgetouwen (1837).

Bij besluit van 10 december 1869 werd (na bijna veertig jaar) de Maatschap van Weldadigheid in de gemeente Bergh opgeheven. Waarschijnlijk niet omdat er geen nood meer was, maar omdat men er geen gat meer in zag.

Bron