Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Schenning, Albertus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
De inschrijving van Schennings doop op 18 mei 1791 in het r.-k. doopregister van Zeddam
Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Albertus Schenning is soldaat geweest in de Grande Armée van Napoleon Bonaparte. Hij werd op 18 mei 1791 rooms-katholiek gedoopt in Zeddam als zoon van Arnold Schenning en Dorothea Hoofs. Verwantschap met Hendrik Schenning is aannemelijk, maar nog niet aangetoond.

Schenning was arbeider van beroep. Hij behoorde tot de lichting van 1811 en werd op 11 december 1812 als Albartus Scheunig onder nummer 4729 ingeschreven in het stamboek van het 124e Regiment Infanterie van Linie. Dit regiment heeft aan de Veldtocht naar Rusland deelgenomen, maar toen Schenning moest opkomen, was die al zo goed als afgelopen.

Schenning was aanvankelijk ingedeeld bij de 2e compagnie van het 5e bataljon en later bij de 2e compagnie van het 2e bataljon. Dit was waarschijnlijk geen overplaatsing, maar een gevolg van een reorganisatie van het regiment. Mogelijk had die te maken met de aankomst van de nieuwe lichting bij het regiment, dat op de terugweg uit Rusland nog aan een aantal veldslagen in Duitsland heeft moeten deelnemen.

Op een niet nader aangeduide dag in 1813 is Schenning gedeserteerd – en hij niet alleen. De stamboeken van het regiment bevatten vele inschrijvingen, soms bladzijden achter elkaar, waarbij de laatste toevoeging is déserté le … 1813 (met stippellijntje, dus zonder vermelding van dag of maand). Hele compagnieën, wellicht hele bataljons zijn er in 1813 vandoor gegaan. Er staat niet bij waar dit gebeurd is, maar Napoleon was aan de verliezende hand, dus de desertie zal daarmee te maken hebben gehad. Na de Volkerenslag bij Leipzig in oktober 1813 was Napoleon gedwongen zijn legers tot in Frankrijk terug te trekken. Veel van zijn Nederlandse soldaten zullen daar geen zin in hebben gehad.

Een fuselier (geweerschutter) van een regiment infanterie van linie.

Schennings signalement was:

  • Lengte: 1 meter en 70 centimeter
  • Gezicht: ovaal
  • Voorhoofd: hoog
  • Ogen: grijs
  • Neus: klein
  • Mond: middelmatig
  • Kin: lang
  • Haar: donkerblond
  • Wenkbrauwen: donkerblond
  • Bijzondere kenmerken: …

Bij het 124e Regiment Infanterie van Linie dienden ook:


Schenning is op zekere dag teruggekeerd in Bergh, waar hij zich als landbouwer vestigde in Kilder. Hij staat vermeld in het oudste bevolkingsregister van Bergh, dat begon in 1829, maar het is aannemelijk dat hij al eerder in Kilder is aangekomen.

Hij was 41 jaar toen hij op 16 november 1832 trouwde hij met de 53-jarige weduwe Antonia Herfkens. Zij had vier kinderen uit haar eerdere huwelijk, maar uit haar tweede huwelijk zijn geen kinderen meer geboren. Schennings vrouw overleed op 1 januari 1854, 75 jaar oud. Hijzelf overleed op 22 maart 1869, 77 jaar oud.

Bronnen