Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Warnsinck, Cornelis

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Cornelis Warnsinck was van 1798 tot 1828 dominee in [Zeddam]]. Hij was de opvolger van dominee Moerel.

Warnsinck werd rond 1776 geboren in Amsterdam als zoon van Willem Hendrik Warnsinck en Sara Klinkert. Op 19 februari 1799 trouwde hij in Doetinchem met Maria Lambrechts, dochter van de Doetinchemse predikant Amos Lambrechts en Bartha Jacoba Schouten.

Op 1 januari 1810 werd op bevel van koning Lodewijk Bonaparte de Sint Oswalduskerk teruggegeven aan de Zeddamse katholieken. Aldus heeft dominee Warnsink op Oudejaarsdag 1809 voor het laatst gepreekt in de dorpskerk. De protestanten hebben daarna noodgedwongen gekerkt in de oude schuurkerk van de katholieken. Voor zijn eerste preek daar op Nieuwjaarsdag 1810 koos Warnsinck vers 4:22 uit het evangelie volgens Johannes: Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden wat wij weten.

Uit de Oprechte Haarlemsche Courant van 12 april 1828

Hij heeft behalve in de oude schuurkerk van de katholieken ook in een schuur van Jan Tervoert gepreekt tot hij op 8 november 1811 de nieuwe kerk kon inwijden voor de protestantse eredienst. De verdeling van de kerkelijke bezittingen tussen de katholieke en de protestante gemeenschap was echter een gevecht dat nog tien jaar zou voortslepen. Warnsinck was zodoende dominee in de roerigste tijd die de Zeddamse geloofsgemeenschappen ooit hebben doorgemaakt. Over deze en de rest van zijn ambtstijd heeft hij in de vorm van dagboeken en notulen veel aantekeningen nagelaten.

Warnsinck heeft vier keer een beroep naar elders ontvangen, maar hij besloot telkens weer in Zeddam te blijven. Hij overleed op 52-jarige leeftijd op 8 april 1828 in Zeddam en werd daar begraven. Hij werd een jaar later opgevolgd door dominee Hajenius. Zijn weduwe overleed in Doesburg op 9 april 1847, 67 jaar oud.

Zijn kinderen

In Zeddam gedoopt:

Bronnen