Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Napoleon Bonaparte, Lodewijk

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Lodewijk-Napoleon-Bonaparte-Koning-van-Holland-1778-1846.jpg
Het Koninkrijk Holland
van 1808 tot 1810

Lodewijk Napoleon Bonaparte (17781846) was koning van het Koninkrijk Holland, dat heeft bestaan van 1806 tot 1810. In 1809 bezocht hij Zeddam en 's-Heerenberg.

Koninkrijk Holland

Keizer Napoleon Bonaparte van Frankrijk heeft het Koninkrijk Holland op 5 juli 1806 gevormd als opvolger van de Bataafse Republiek. Het omvatte grofweg het huidige Nederland zonder Limburg en Zeeuws-Vlaanderen, die, net als de stad Vlissingen, al door Frankrijk geannexeerd waren. Wel hoorde het Reiderland erbij, een uitstulping aan de oostkant van Groningen.

Keizer Napoleon stelde zijn broer Lodewijk aan als koning van deze Franse vazalstaat. Hiermee deed hij niets uitzonderlijks, want hij heeft wel meer familieleden benoemt tot monarch van een vazalstaat. Zo stichtte hij in 1806 ook het groothertogdom Berg, waar zijn zwager Joachim Murat groothertog was.

Op 30 januari 1808 werd Oost-Friesland als elfde departement aan het koninkrijk toegevoegd. Dit was een uitvloeisel van de Vrede van Tilsit, die keizer Napoleon sloot met Pruisen en Rusland nadat hij in oktober 1806 de Slag bij Jena overtuigend had gewonnen. Er loopt een kleine verbinding van Oost-Friesland naar Bergh doordat de grensjagers Jansen en Vincent eerst in Oost-Friesland gestationeerd waren en later in Bergh.

Napoleon vond echter dat zijn broer Lodewijk een te onafhankelijke koers voer en lijfde het koninkrijk op 1 juli 1810 in bij Frankrijk. Het Nederlandse grondgebied was toen Frans tot het in november 1813 zijn onafhankelijkheid terugkreeg.

Bezoek aan Zeddam en 's-Heerenberg

Op 21 maart 1809 bezocht koning Lodewijk Zeddam en 's-Heerenberg.

Het bezoek aan Zeddam was niet gepland, maar hier werd de koninklijke stoet, die van Doetinchem op weg was naar 's-Heerenberg, staande gehouden door de protestantse schoolmeester Beusecom. De koning stapte uit, waarop zich een gesprek ontspon dat ertoe leidde dat de St. Oswalduskerk weer katholiek werd. Daarom heeft Zeddam een Koning Lodewijkstraat.

In 's-Heerenberg verbleef de koning in het kasteel, waar destijds een seminarie gevestigd was. Op dat moment waren er ongeveer dertig priesterstudenten. Hij schonk geld zodat het aantal studenten opgevoerd kon worden tot zestig. Ook schonk hij 1200 gulden om een klokkentorentje op de nieuwe kerk te plaatsen. Deze Baustetterkerk uit 1805 is in 1897 vervangen door de huidige Pancratiuskerk.

Uit de Vriesche Courant van 29 maart 1809


Trivia

Koning Lodewijk is vaker in de Liemers geweest. Op 28 juli 1807 was hij in Zevenaar. Twee dagen eerder was er in Ooij een meisje te vondeling gelegd. De koning besliste dat zij op staatskosten zou worden opgevoed in een instituut. De vondelinge werd ingeschreven in het doopboek als Ludovica Hortensia Eugenia Josepha Antonia Ooij.

Bronnen