Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Café Te Boekhorst

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Het pand Café Te Boekhorst in Azewijn is er nog wel, maar er wordt al lang niet meer getapt. Tegenwoordig is het adres Pastoor Meursstraat 1.

Op 1 april 1887 werd aan Gradus Johannes te Boekhorst, wonende te Azewijn no. 60, een vergunning verleend voor de verkoop van sterke drank in het klein in de voorkamers en het bovenhuis van zijn huis. Op 1 maart 1933 verzocht hij de vergunning over te schrijven op naam van Carolina Catharina Maria Brands. Zij had Te Boekhorst in de uitoefening van het bedrijf reeds geruime tijd vervangen. Te Dorsthorst, gemeente- en onbezoldigd rijksveldwachter te Azewijn, moest daarom een rapport opmaken. Hij meldde dat door de hoge leeftijd van Te Boekhorst de bovenzaal al geruime tijd niet meer in gebruik was. Boven waren van de danszaal twee slaapkamers gemaakt. De vergunning ging echter niet naar genoemde dame Brands. Na het overlijden van Te Boekhorst in 1938 was het aantal vergunningen voor de 'verkoop van sterke drank in het klein' beneden het minimum gedaald en werd bij besluit van B en W van 1 mei 1939 aan Petrus Bernardus Cornelis Pennards te Zeddam (Piet van de Tol) een volledige vergunning verleend voor de verkoop van sterke drank in het klein in het huis te Zeddam no. 146 (Juliana).

Jan Lukkezen – tot zijn overlijden in 2011 de archivaris van de Heemkundekring - heeft in het archief nooit een vergunning aangetroffen op naam van Bart Jansen die later in het pand van Te Boekhorst een bedrijf had. De vader van Te Boekhorst (Willem) was ook al herbergier in Azewijn. Lukkezen, die alle archiefstukken systematisch van het begin tot het eind heeft doorgenomen, kwam een proces verbaal tegen waaruit blijkt dat op 28 september 1857, kermismaandag, in verband met een handgemeen drie veldwachters aanwezig waren op de Azemse kermis. In dat verbaal worden de herbergen van Willem te Boekhorst en Albertus Berendsen genoemd. Een van de ooggetuigen van dit handgemeen was Arent Messing.

De bewoners van Pastoor Meursstraat 1 in het jaar 2000 staan in het Millenniumboek Azewijn: de toenmalige burgemeester van de gemeente Bergh en haar echtgenoot.

Bron