Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging Dichteren-Wijnbergen van de A.B.T.B.

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De Coöperatieve Aan-en Verkoopvereniging Dichteren-Wijnbergen van de A.B.T.B. G.A. te Dichteren-Wijnbergen is per notariële akte opgericht op 17 mei 1950.

De Coöperatie heeft een lange historie en heeft onder verschillende namen bestaan.

Er waren minimaal twee voorlopers, namelijk:

 • Afdeling Dichteren-Wijnbergen van den Aartsdiocesanen R.K. Boeren-en Tuindersbond te Arnhem.
 • Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging Dichteren-Wijnbergen G.A.

Vervolgens een fusie, waarbij ontstond:

 • Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging Berghland van de A.B.T.B. W.A.

den Boerenbond afdeling Dichteren-Kilder-Wijnbergen

De Graafschapbode 27-05-1903
De Graafschapbode 13-01-1914

De Boerenbond is opgericht 18 mei 1903, het bestuur bestond uit 8 leden, 3 uit Dichteren, 2 uit Kilder en 3 uit Wijnbergen.

Enkele bestuursleden waren:

 • Pelgrim J. uit Dichteren
 • Haag H. uit Wijnbergen
 • Dimmendaal H.uit Wijnbergen
 • Hieltjes A.W. uit Wijnbergen


Afdeling Dichteren-Wijnbergen van den Aartsdiocesanen R.K. Boeren-en Tuindersbond te Arnhem

Vaststelling Statuten

Deze bond is opgericht op 29 oktober 1917 en per notariële akte bevestigd op 4 september 1926 en ontbonden per 17 juni 1942. Per deze datum is de bond met alle activa en passiva overgegaan naar de Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging Dichteren-Wijnbergen G.A..

In het streven naar een puur katholieke organisatie werd op initiatief van de leiders van het Aartsbisdom Utrecht in 1917 de Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond ABTB opgericht.

Soort bedrijf: Handel in veevoeder, land- en tuinbouwbenodigdheden, gevestigd Wijnbergen 61.

Het bestuur in 1917

 • Blumer Theodorus Johannes
 • Tomesen Hermanus
 • Roelofs Gradus Johannes
 • Luikink Hendrikus Albertus
 • Martens Johannes Henricus
 • van Onna Wilhelmus Antonius Th.
 • Beijer Henricus Wilhelmus
 • Dichteren 27
 • Wijnbergen 61
 • Dichteren 46
 • Dichteren 11
 • Dichteren 51
 • Wijnbergen 48
 • Wijnbergen 40
 • Voorzitter
 • Secretaris en Zaakvoerder
 • Lid
 • Lid
 • Lid
 • Lid
 • Lid


Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging Dichteren-Wijnbergen G.A.

De vereniging is per notariële akte opgericht op 17 juni 1942 en ontbonden per 1950 ingevolge het genomen besluit van de ledenvergadering op 1 februari 1948. Per deze datum is de vereniging overgegaan naar de Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging Dichteren-Wijnbergen van de A.B.T.B. G.A.

Soort bedrijf:

Handel in Land- en Tuinbouwartikelen en al hetgeen daarmee verband houdende, zoals ruwvoer, voerartikelen, voerkoeken, verwerkt en/of onverwerkt granen, bakrogge, zaaigranen en zaaizaden, pootaardappelen en ander pootgoed, hooi en stroo, conseerveringsmiddelen, bestrijdingsmiddelen, chemicaliën, meststoffen, touwwerk, zakken, koe- en paarddekken, rietmatten, oliën en vetten, brandstoffen, turfstrooisel, landbouwwerktuigen en -machines, ijzerwaren en alle benoodigheden voor veeteelt, land- en tuinbouw in den ruimsten zin, etc.

Het bestuur in 1942

 • Dichteren D27
 • Wijnbergen 40
 • Dichteren D3
 • Wijnbergen 25
 • Voorzitter
 • Secretaris en zaakvoerder
 • Onder Voorzitter
 • lid

Raad van Toezicht

 • Wehlsebroek C39
 • Wijnbergen 76
 • Wijnbergen 33
 • Voorzitter
 • lid
 • lid

Ledenlijst 1943

De leden uit Dichteren worden hier niet vermeld.

 • Beijer H.W.
 • Böcker Th.J.
 • Borkes B.W.
 • Borkus G.J.
 • Brouwer G.
 • Brugman A.F.
 • Dillen van wed. J.C.
 • Evers J.W.
 • Harmsen W.H.
 • Hieltjes wed. J.
 • Hoeting G.H.
 • Jansen W.
 • Keurntjes Th.J.
 • Kock A.W.
 • Kock G.J.
 • Kock J.H.
 • Leuvering Th.B.
 • Loeven J.R.
 • Loskamp Th.B.
 • Lucassen H.M.A.
 • Wijnbergen 40
 • Wijnbergen 21
 • Wijnbergen 25
 • Wijnbergen 31
 • Wijnbergen 98
 • Wijnbergen 50
 • Wijnbergen 81
 • Wijnbergen 8
 • Wijnbergen 88
 • Wijnbergen 36
 • Wijnbergen 72
 • Wijnbergen 12
 • Wijnbergen 89
 • Wijnbergen 78
 • Wijnbergen 76
 • Wijnbergen 80
 • Wijnbergen 57
 • Wijnbergen 26
 • Wijnbergen 38
 • Wijnbergen
 • Marcelis J.H.
 • Pelgrim Fr.W.
 • Philipsen Th.
 • Remmelink H.
 • Schenning G.
 • Seesing G.J.
 • Thuis Th.H.
 • Tiggelovend B.J.
 • Tomesen Herm.
 • Tomesen J.M.
 • Verheij D.M.J.
 • Wenting J.H.
 • Wentink B.J.
 • Winters Alb.
 • Winters H.J.
 • Wijnbergen 96
 • Wijnbergen 73
 • Wijnbergen 90
 • Wijnbergen 75
 • Wijnbergen 58
 • Wijnbergen 67
 • Wijnbergen 85
 • Wijnbergen 108
 • Wijnbergen 61
 • Braamt 131
 • Wijnbergen 33
 • Wijnbergen 82
 • Wijnbergen 74
 • Wijnbergen 24
 • Wijnbergen 15

Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging Dichteren-Wijnbergen van de A.B.T.B. G.A.

De vereniging is per notariële akte opgericht op 17 mei 1950 als gevolg van besluit ledenvergadering van 15 mei 1952. In deze notariële akte staan 13 Coöperatieve Aankoop-en Verkoopverenigingen vermeld met de toevoeging van de ABTB, hoofdzakelijk met Gelderse gemeenten.

Soort bedrijf: Kleinhandel in granen- en mengvoeders, bestrijdingsmiddelen, kunstmeststoffen, vaste- en vloeibare brandstoffen, veevoeder, touw, klompen, ijzerwaren en gereedschap, turfstrooisel, carbolineum en koolteer, oliën-vetten en smeermiddelen, zaai- en pootgoed.

Het bestuur in 1956

 • Wijnbergen 89
 • Dichteren D3
 • Wijnbergen 40
 • Wijnbergen 25
 • Kilder 43
 • Doetinchem D41
 • Voorzitter
 • Onder Voorzitter
 • Secretaris en zaakvoerder
 • lid
 • lid
 • lid

Raad van Toezicht

 • Kock Gerhardus Theodorus
 • Verheij Dominicus Martinus J.
 • Bergevoet Theodorus
 • Wijnbergen 76
 • Wijnbergen 33
 • Dichteren D37
 • Voorzitter
 • lid
 • lid

Zaakvoerder Henricus Wilhelmus Beijer bleef in functie tot 1 november 1959. Zijn opvolger was Theodorus Cornelis Jansman van december 1960 tot november 1962.

Zijn opvolger als Directeur was Johannes Antonius Kolkman per 5 augustus 1963. Vanaf 1 juli 1967 was het kantooradres Wijnbergseweg 105 in Doetinchem.

Per 1 juli 1970 ontbonden ingevolge het genomen besluit van de ledenvergadering op 1 september 1970 en opgegaan in de Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging Berghland van de A.B.T.B. W.A.

Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging Berghland van de A.B.T.B. W.A

Az144-CAVV.jpg

De vereniging is per notariële akte opgericht op 11 mei 1971 en ontbonden per 1 januari 1977 ingevolge het genomen besluit van de ledenvergadering op 20 december 1976.

De drie bestaande Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging van Azewijn-Netterden, Beek en Dichteren-Wijnbergen werden samengevoegd in deze nieuwe Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging.

Uitgeoefend bedrijf: Maalderij en mengerij, kleinhandel in granen, meng- en veevoeders, brandstoffen, kunstmeststoffen, bestrijdingsmiddelen, ijzerwaren en gereedschap, turfstrooisel, zaai- en pootgoed, oliën en vetten, smeermiddelen.

De nieuwe hoofdvestiging kwam aan de Wijnbergseweg 105 in Doetinchem.

De drie bestaande vestigingen bleven als filiaal bestaan:

 • In Azewijn aan de Gendringseweg 4, bestond al sinds 1918
 • In Beek aan de Sint Jansgildestraat 16, bestond al sinds 1926
 • In Netterden aan de Papenkampseweg 1, bestond al sinds 1917.

Het bestuur in 1971

 • Antonius Hendrikus Maria Giesen
 • Kremer Johannes Arnoldus
 • Hoegen Carel A.J.
 • Bolder Bernardus Cornelis H.
 • Hooijman Johannes Petrus J.
 • ten Have Hendrikus Wilhelmus
 • van de Heiden Henricus Theodorus
 • Loman Wilhelmus Johannes
 • Gerritsen Theodorus Gerardus
 • Hakvoort Hendrikus Bernardus A.J.
 • Hansen Gerardus Franciscus
 • Hendricksen Gerardus Johannes
 • van Schriek Johannes Engelbertus
 • Bles Franciscus Johannes
 • Klaassen Gerardus Johannes
 • Dimmendaal Bernardus Cornelis H.
 • Kock Johannes Bernardus
 • Voorzitter
 • Secretaris
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
Directeur bleef Gerhardus A.B. Tolkamp tot april 1973, zijn opvolger was Gerardus A. Aloysus.

Beeldmateriaal

Rekening 1942
Balans 1942
De Graafschapbode 17-2-1933

Bronnen