Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Fauna

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Berghse land herbergt een groot aantal verschillende diersoorten:

Zoogdieren

 • Bunzing
 • Das
 • Haas
 • Hermelijn
 • Konijn
 • Marter
 • Ree
 • Vos
 • Wezel

Vogels

Als er een sterretje achter staat, komt vogelsoort voor op de Tabel waargenomen soorten van Broedvogelinventarisatie Kemnade en Waalse Water 1995.
(AB) wil zeggen dat een lid van het IVN de vogel in 2007 heeft waargenomen in het Azewijnse Broek. (Bb) in het Bergherbos.

 • Aalscholver
 • Blauwe Reiger (AB)
 • Boerenzwaluw
 • Boomklever *
 • Boomkruiper *
 • Boomvalk
 • Bosrietzanger *
 • Bruine Kiekendief * (AB)
 • Buizerd *
 • Canadese Gans
 • Dodelaars (AB)
 • Ekster
 • Fazant *
 • Fuut *
 • Gele Kwikstaart (AB)
 • Goudplevier (AB)
 • Grasmus *
 • Grauwe Gans (AB)
 • Groene Poortruiter (AB)
 • Groene Specht * (Bb 2008)
 • Gr. B. Specht *
 • Grote Gele Kwikstaart (AB)
 • Grote Lijster *
 • Grote Zilverreiger (AB)
 • Grutto
 • Heggemus *
 • Holenduif *
 • Houtduif *
 • Houtsnip (Bb)
 • Huismus
 • Kauw *
 • Kerkuil *
 • Kievit (AB)
 • Kleine Karekiet *
 • Knobbelzwaan *
 • Koekoek *
 • Kokmeeuw (AB)
 • Kolgans (AB)
 • Koolmees *
 • Kraai
 • Kramsvogel (AB)
 • Kuifeend *
 • Markolf
 • Meerkoet *
 • Merel *
 • Oeverloper (AB)
 • Ooievaar (AB)
 • Paapje (AB)
 • Patrijs (AB)
 • Pimpelmees *
 • Raaf (Bb 2008)
 • Regenwulp (AB)
 • Rietgors *
 • Rietzanger *
 • Ringmus *
 • Roodborstje *
 • Scholekster
 • Slobeend
 • Snor
 • Sperwer
 • Spotvogel *
 • Spreeuw
 • Steenuil *
 • Tamme Gans
 • Tapuit (AB)
 • Tjiftjaf *
 • Torenvalk *
 • Tuinfluiter *
 • Tureluur
 • Veldleeuwerik
 • Vink *
 • Vlaamse Gaai
 • Vuurgoudhaantje (Bb)
 • Waterhoen *
 • Waterral *
 • Watersnip
 • Wielewaal *
 • Wilde Eend *
 • Winterkoning *
 • Wintertaling
 • Witgatje (AB)
 • Witte Kwikstaart *
 • Wulp
 • IJsvogel * (AB)
 • Zanglijster *
 • Zwarte Kraai
 • Zwarte Specht (Bb)
 • Zwartkop *

Reptielen

Amfibiën

 • Bruine pad
 • Groene kikker

Vissen

Ongewervelde dieren