Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Garretsen, Ludovicus Johannes

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Ludo Garretsen uit 's-Heerenberg werd op 12 oktober 1917 geboren als zoon van Alouisius Franciscus Garretsen en Aleida Johanna van Halteren. Hij was schoenmaker en woonde op het adres Kruisstuk 13.

Garretsen werd in 1943 als dwangarbeider naar Duitsland gestuurd. Op 10 april 1945 kwam hij om tijdens een bombardement op Engelsdorf, een stadsdeel van Leipzig. Hij was 22 jaar oud.

Op internet vermelden diverse bronnen dat op die dag een luchtvloot van 230 geallieerde bommenwerpers een geslaagde aanval op Leipzig uitvoerde. De doelen waren de spoorwegemplacementen in de stadsdelen Engelsdorf en Mockau.

Garretsen kwam tien dagen na de bevrijding van de gemeente Bergh om het leven. Zijn overlijden is niet aangegeven in de gemeente Bergh en hij staat ook niet in het Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting. Zijn naam staat wel op het oorlogsmonument in 's-Heerenberg.

Het Kerkblad voor Bergh van vrijdag 5 oktober 1945 wijdde een halve pagina aan hem.


"Hij was lid van de K.J.C., van de Katholieke Actie, van de propagandaclub, van de toneelvereniging, van de sportclub, van de missievereniging, de muziekvereniging, hij was collectant in de kerk en de laatste jaren de altijd trouwe leider van de Jongens-congregatie.
Twee jaar geleden werd ook hij met zooveel duizenden andere landgenooten gedwongen naar dat vreemde wilde land gestuurd, wiens naam we bijna niet meer uit kùnnen spreken (...)
Met Kerstmis schreef Ludo ons een brief waarin we o.m. konden lezen: "Ja we hebben het soms moeilijk; de strijd is vaak hard; maar we houden contact met elkaar en we blijven bidden. Hoe dikwijls moet ik nu denken aan de lessen die we op de K.A. hebben ontvangen. Ik weet dat U met de jongens van K.J.C. voor mij en voor ons bidt. Dat geeft ons grooten steun en troost in ons leven van ballingen. Ook draag ik steeds m'n scapulier en m'n rozenkrans, die ik elken dag bid, zal ik als een kleinood bewaren. Zoo zal Moeder Maria voor ons zorgen."


Bronnen