Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Jansen, Anton

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Anton Jansen was grensjager in Beek met de rang van sergeant. Voor hij grensjager werd had hij, zoals alle grensjagers, al een lange loopbaan als onderofficier achter de rug. Helaas droegen meerdere militairen in zijn tijd de naam Anton Jansen of een spellingsvariant daarvan, zodat zijn afkomst niet kon worden achterhaald. Er was echter maar één grensjager Anton Jansen.

Het bijzondere aan Jansens diensttijd als grensjager is dat hij ten tijde van het 1e Korps Grensjagers was gestationeerd in Sillenstede in Oost-Friesland. Dit was Pruisisch gebied dat op 30 januari 1808 als elfde departement bij het Koninkrijk Holland werd gevoegd zoals bepaald in de Vrede van Tilsit. Dit was het vredesverdrag dat keizer Napoleon sloot met Pruisen en Rusland nadat hij in oktober 1806 de Slag bij Jena overtuigend had gewonnen.

Na de annexatie van Oost-Friesland duurde het tot eind 1808 voor ook hier grensjagers werden gestationeerd. Op namenlijsten van 21 mei en 22 november 1808 komt Jansen echter nog niet voor, maar wel op een latere lijst uit 1810. Dit duidt erop dat hij pas later grensjager is geworden en toen als vervanger naar Sillenstede werd gestuurd. Aangenomen kan worden dat hij daar gebleven is tot de opheffing van het 1e Korps in 1811. Grensjager Vincent had in die tijd het Oost-Friese Langholt als standplaats. Vincent was later in 's-Heerenberg gestationeerd.

Het Koninkrijk Holland
van 1808 tot 1810
De grensjagers in Sillenstede in de namenlijst van 15 mei 1811

Na de oprichting van het 2e Korps Grensjagers in 1814 kwam Jansen als grensjager naar Beek. Zijn commandant daar was sergeant-majoor Valk.

Het 2de Korps Grensjagers werd in 1823 opgeheven. Het is niet bekend wat er daarna van Jansen geworden is.

Bronnen

  • Archieven.nl
  • Nationaal Archief, Militairen in de Bataafs-Franse tijd 1795-1813, toegangsnummer 2.01.15, inventarisnummer 328, folionummer 21
  • Grensjagers en Commiezen (te paard) 1814-1828, H. Kramer, Contactorgaan ADW (december 1992), blz. 8–22