Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Landdrosten

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Het ambt van landdrost

De landdrost was vanaf de Middeleeuwen tot 1795 de hoogste rechterlijke ambtenaar van het landdrostambt Bergh. Ook konden bestuurlijke functies tot zijn takenpakket behoren. Het landdrostambt Bergh omvatte niet het gehele Land van den Bergh; het kerspel Beek en de stad 's-Heerenberg vielen erbuiten. Aldus bestond het uit het gebied van het kerspel 's-Heerenberg buiten de stadspoorten en de kerspelen Zeddam en Netterden. Tot het kerspel Zeddam behoorden het dorp Zeddam alsmede Azewijn, Braamt, Kilder, Lengel, Stokkum, Vinkwijk en Wijnbergen. Tot het kerspel Netterden behoorde ook het Berghse gebied dat sinds 1816 Pruisisch c.q. Duits is: de Bergherdyck, de Vier Hezen, Speelberg en Klein-Netterden.

In de twintigste eeuw is de titel landdrost opnieuw in gebruik geweest. Van 1949 tot 1963 bestuurden landdrosten de door Nederland geannexeerde Duitse gebieden. Een daarvan was het Drostambt Elten. Volledigheidshalve zij hier ook de landdrost genoemd die van 1955 tot 1996 die delen van de Zuidelijke IJsselmeerpolders bestuurde, die nog niet bij een gemeente waren ingedeeld.

Landdrosten van Bergh

De nu volgende chronologische lijst van landdrosten van Bergh is opgesteld aan de hand van vermeldingen in de Bronnen genoemd onderaan deze pagina. De meeste vindplaatsen vermelden slechts de naam van een landdrost en een jaartal, zonder op zijn persoon of zijn daden in te gaan. Aangenomen moet worden dat de lijst nog niet compleet is.

Landdrosten van Elten

Het drostambt Elten heeft twee landdrosten gehad:

Bronnen