Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Tiellemans, Diederick

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Diederick Tiellemans komt van 1678 en 1708 in het archief van Huis Bergh voor als landdrost, stadhouder en burgemeester. Vanaf 1698 woonde hij in het Groenenhuis in 's-Heerenberg.

Er zijn meerdere archiefstukken over processen die graaf Oswald III tegen hem heeft gevoerd (of andersom). Enkele voorbeelden zijn het proces in 1700 over een aandeel in een partij Deventer stuivers die Tiellemans in 1693 had geconfisqueerd. In 1704 en 1705 procedeerde Tiellemans om voor de landdrosten het jachtrecht in het graafschap Bergh erkend te krijgen.

Een regest van 7 november 1698 vermeldt:

Diederick Tiellemans, drost van de hoogheid Wisch en stadhouder van het graafschap Bergh, oorkondt dat de erfgenamen van Theodorus ab Englisch en zijn echtgenote Francijntien Camphuis overdragen aan het Gasthuis, een weiland in de buurtschap Lengel, gelegen aan het Trappige Straetje, in ruil voor een stuk land uit het goed Borchlengel.

Uit regesten van 8 juni 1705 en van 13 juli en 27 november 1708 blijkt dat hij toen nog dezelfde functies bekleedde. Ook in deze regesten oorkondde hij de verkoop van percelen aan het Gasthuis.

Op latere leeftijd heeft Tiellemans tekeningen van Berghse gebouwen gemaakt. Aangenomen wordt althans dat hij de D. Thielemans is die in deze of vergelijkbare spellingen genoemd wordt op de kopieën van tekeningen die Jacobus Stellingwerff in 1720 maakte van werk van D. Thielemans. Overigens waren de tekeningen van Tiellemans op hun beurt vaak weer kopieën van tekeningen van Maximiliaen de Raet. Zie Stellingwerffs pagina voor de betreffende tekeningen.

Mogelijk heeft Tiellemans de originelen van deze tekeningen...
Woldenburg in Netterden
...zelf gemaakt en niet gekopieerd van De Raet.
Gezicht op Zeddam

Bronnen