Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Nispen, Willibald Dagobert van

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Jonkheer Willibald Dagobert van Nispen werd op 24 maart 1836 geboren te 's-Heerenberg als zoon van Lodewijk Carel Jacob Christiaan Frans van Nispen en Eulalie Louise Bender.

Over Van Nispens jeugd zijn geen gegevens bekend. Het bevolkingsregister van de gemeente Bergh over de periode 1850-1860 vermeldt dat hij tijdelijk in Delft heeft gewoond. Mogelijk heeft hij hier een (niet voltooide) opleiding tot Indisch ambtenaar gevolgd, zoals zijn oudere broer Oscar Emil dat eerder had gedaan.

Ergens in de jaren zestig van de negentiende eeuw is Van Nispen naar Nederlands-Indië vertrokken. Hij had een landbouwonderneming, eerst in Modjo Sragen en later in Kebonromo in de omgeving van Soerakarta (ook genoemd Solo) op Midden-Java.

Hij trouwde op 30 september 1905 in Sragen met een Javaanse vrouw die hij naar zijn zuster Brunhilde vernoemde. Dit tot ergernis van zijn broer Reginald Alphons. Uit dit huwelijk kwam één zoon voort, Dagobert Anton Leonhard Karel van Nispen, geboren te Kebonromo op 14 oktober 1897, overleden te Tilburg op 24 juni 1979.

Over Willibald Dagobert wordt het verhaal verteld dat hij op de veranda van zijn huis in Kebonromo een doodskist had staan, waarmee hij zijn vrouwelijke gasten de stuipen op het lijf placht te jagen. Op een dag leidde hij een jonge vrouw rond die, welopgevoed als zij was, niet met de verwachte afschuw op de kist reageerde. Daarop heeft hij de volgende dag een doodskist bij haar thuis laten bezorgen.

Bij de gelegenheid van Koninginnedag 1897 werd hij benoemd tot Ridder in de Order van Oranje-Nassau. Hij overleed op 21 juni 1914 in de dessa Ngrambe, regentschap Ngawi, Oost-Java (dat grenst aan het regentschap Sragen). Hij werd 78 jaar oud.

Ook zijn broers Oscar Emil en Gneomar Adalbert hebben posten in Nederlands-Indië bekleed.

Onderstaande necrologie uit het Weekblad voor Indië van 5 juli 1914 geeft een indruk van Van Nispens leven en werk in Indië. Waar sprake is van het hof en het Vorstenlandsche conservatisme wordt verwezen naar de sultan van Soerakarta, die samen met de Nederlandse resident het gewest bestuurde. De Vorstenlanden waren de sultanaten van Djogjakarta en Soerakarta op Midden-Java.

Necrologie uit het Weekblad voor Indië van 5 juli 1914
Klik voor een vergroting
Overlijdensadvertentie uit de avondeditie van de NRC van 24 juni 1914.
Nispen van WD 19140705 WBI-2.png

Bronnen