Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Oorkondenboek der Graafschappen Gelre en Zutfen

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
De titelpagina van Deel 1

Het Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutfen is een tweedelige bundel transcripties van middeleeuwse teksten verzameld en van commentaar voorzien door mr. L.J.A.W. baron Sloet, oud-griffier der Staten van Gelderland. Het werk is in 1872 verschenen bij de Haagse uitgeverij Martinus Nijhoff. In de bundel zijn oorkonden opgenomen die nog niet beschikbaar waren toen in 1789 het Charterboek der hertogen van Gelderland en graaven van Zutphen van mr. Pieter Bondam verscheen.

Het boek in een van de belangrijkste bronnen voor de geschiedenis van Hamaland.

De oorkonden hebben allemaal betrekking op de graafschappen Gelre en Zutphen, waarbij Gelre een groter gebied beslaat dan de huidige provincie Gelderland. Ook oorkonden die betrekking hebben op Opper-Gelre en plaatsen als Emmerik en Elten, zijn opgenomen. Het woord oorkonden moet in dit geval ruim worden opgevat. Het zijn niet alleen schriftelijk vastgelegde afspraken, maar ook annalen, kronieken, levensbeschrijvingen, opschriften, dood- en memorieboeken en zelfs enkele gedichten.

De meeste teksten zijn in het Latijn geschreven. Ze zijn in transcriptie weergegeven, aangezien de originelen ook voor de 19e eeuwse lezer al moeilijk te ontcijferen waren. Bovendien zou reproductie in die tijd een dure aangelegenheid zijn geweest. Sloet is daarbij zo dicht mogelijk bij de originele tekst gebleven, maar heeft wel hoofdletters en komma's toegevoegd, en waar nodig de u en uu vervangen door een v en een w.

De eerste oorkonde is gedateerd tusschen de jaaren 673 en 691; de laatste gaat over de Slag bij Woeringen op 5 juni 1288. Deze veldslag bij de plaats die in het Duits Worringen heet (tegenwoordig een stadsdeel van Keulen) was de eindstrijd tussen de graaf van Gelre en de hertog van Brabant in een langdurig conflict om het bezit van het hertogdom Limburg. De hertog van Brabant won, wat Sloet ertoe bracht zijn bundel met het jaar 1288 af te sluiten.

Bron

  • Google Books (zoek op de titel Oorkondenboek der Graafschappen Gelre en Zutfen)