Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Otten, Alphonsus Petrus Maria

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Alphonsus Petrus Maria Otten werd op 28 mei 1919 geboren in Azewijn als jongste van de acht kinderen van Wilhelmus Theodorus Otten en Johanna Catharina Lamers. Het gezin kwam in 1917 naar Azewijn vanuit Bottrop (Pruisen), waar zijn zes oudste broers en zusters geboren werden.

Otten was timmerman en woonde op het adres Azewijn 114. Na de Duitse inval in mei 1940 ging hij op 21 oktober 1940 vrijwillig in Emmerik werken. Op deze manier kon hij voorkomen dat hij gedwongen verder weg in Duitsland tewerkgesteld zou worden. Aldus kon hij elke avond naar huis terugkeren

Hij raakte gewond in de Industriestraße in Emmerik bij het bombardement van 14 juni 1944. Hij overleed drie dagen later in het St Willibrordusspital aldaar. Hij was 25 jaar oud.

Ten gevolge van dit bombardement hebben ook Bernardus Everhardus Bisseling, Johannes Theodorus van de Kamp, Hermanus Johannes Kamphuis en Rudolphus Johannes Wiendels het leven verloren.

Otten werd op 21 juni begraven op het kerkhof van Azewijn in graf 10 van de vierde rij rechts van het kruis. Zijn overlijden is op 10 december 1946 ingeschreven in de gemeente Bergh op grond van een Sterbeurkunde van de stad Emmerik van 18 maart 1946. Zijn naam staat vermeld op het oorlogsmonument in 's-Heerenberg en in het Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting.

Ottens graf is nog steeds aanwezig op het kerkhof in Azewijn. Het ligt voor de hand dat de Oorlogsgravenstichting (OGS) zijn nabestaanden om toestemming heeft gevraagd zijn stoffelijke resten te herbegraven op het Ereveld in Loenen. Dit verzoek kan in 1974 gedaan zijn, toen het graf na dertig jaar voor ruiming in aanmerking kwam. Als dit gebeurd is, dan heeft de familie het verzoek afgewezen. Ook heeft zij ervan afgezien de eigen grafsteen te laten vervangen door een modelsteen van de OGS. De reden voor dit besluit kan zijn dat het graf eigendom is van de kerk. In maart 1958 heeft pastoor Heinink een controle-rapport voor de OGS ingevuld. Hierin vermeldde hij dat de toestand van het graf redelijk was.

De Sterbeurkunde uit Emmerik
Ottens graf...
... en de tekstplaat

Bronnen