Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Pastorie Azewijn

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Azewijn-mattheusplein-07180024.jpg

De pastorie aan het Mattheüsplein 2 in Azewijn werd in 1867 gebouwd. Sinds 18 juni 2002 is het huis samen met het nabijgelegen kerkhof een gemeentelijk monument (nr. 15).

De allereerste Monumentenprijs van de gemeente Montferland - in 2006 - was voor deze pastorie. In 2014 kreeg de pastorie van de protestantse kerk in Zeddam deze prijs.

Bij prijsuitreiking in Azewijn hield John Thoben een toespraak, waarin hij het volgende over de pastorie vertelde.

In 1853 wordt in ons land de bisschoppelijke hiërarchie hersteld, d.w.z. de katholieken krijgen opnieuw bisschoppen, die sedert 1590 - d.i. ruim 260 jaar lang - officiëel waren verboden. De eerste bisschop na de Reformatie wordt Johannes Zwijsen. Onder zijn bewind begint het katholicisme aan een enorme ontwikkeling, die na jaren uitmondt in het Rijke Roomse Leven dat in mijn jeugd, vóór de Tweede Wereldoorlog en ook daarna nog, glorierijke hoogtepunten beleefde. De ouderen onder u zullen zich dat getwijfeld herinneren. Aan de lopende band werden parochies gesticht en kerken gebouwd. Ook Azewijn werd tot zelfstandige parochie verheven en Hendrik Meurs werd de eerste pastoor.
Ja, en toen had Azewijn een probleem: die pastoor moest natuurlijk een huis hebben. En niet zo’n kneuterig huisje als waarin de meeste Azummers woonden, maar een royaal vlot huis waarin zelfs een baron zich heerlijk kon voelen. Want een soort baron was toch mijnheer pastoor in die tijd van het oprukkende katholicisme. – Maar zo’n huis kost geld, veel geld! Hoe los je dat op?
Eerst maakte de befaamde Azewijnse architect Arnold te Wiel een begroting: hij had in de streek al meer pastorieën gebouwd. Zijn becijfering kwam uit op ƒ 6295,00. - Langs de huizen in Azewijn werd een collecte gehouden voor de pastorie en die bracht circa ƒ 1500,00 op. Namens het kerkbestuur schreven Jacobus Hoegen en Bernardus Beijer op 18 april 1867 een brief aan de Vorst van Hohenzollern, graaf van Bergh. Wat die precies heeft bijgedragen, weet ik niet, maar hij heeft zich vast - zoals altijd - van zijn beste kant laten zien.
Om kort te gaan: het huis is er gekomen en op 10 oktober 1867 kon pastoor Hendrik Meurs het betrekken. Binnenkort, in oktober 2006, staat deze pastorie er precies 139 jaar.

Uit dagblad De Tijd van 25 april 1867