Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Pastorie Kilder

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

De pastorie in Kilder is gelegen aan de noordoostzijde van de Hoofdstraat, aan de rechterzijde van de r.-k. kerk, gewijd aan St. Johannes de Doper, en daarmee middels een tussenlid verbonden. De pastorie heeft als adres Hoofdstraat 6. In detaillering en materiaalgebruik heeft het gebouw veel overeenkomsten met de kerk (huisnummer 8). Sinds 18 juni 2002 is de pastorie een gemeentelijke monument (nr. 75).

Pastorie en kerk zijn allebei in 1886 gebouwd naar een ontwerp van de architect A. Tepe. De middenas van de voorgevel springt iets naar voren en steekt met een geveltop door de dakrand. Horizontale banden in siermetselwerk en grote ankers sieren de gevels.

Opvallend in het interieur zijn de gepleisterde kruisribgewelven en de neogotische trappaal in de hal.

In de tuin van de pastorie staat sinds 2011 een Mariakapel. In deze tuin staan ook drie essen ter nagedachtenis aan pastoor Wim van Essen, die in 2010 overleed.

Kilder, r.k. pastorie.JPG
75 jaar vrijheid, 1 april 2020

Plattegrond en opbouw

Pastoriekilder11.jpg

De pastorie in is gebouwd op een rechthoekig grondplan, waarvan de lange zijde evenwijdig loopt aan de Hoofdstraat. Het pand bestaat uit twee bouwlagen en een zolder. De gevels zijn opgetrokken in baksteen en het metselwerk is uitgevoerd in kruisverband waarbij het voegwerk is voorzien van een knipvoeg.

Ter decoratie zijn ter hoogte van de boven- en onderdorpels van de vensters horizontale banden gemetseld in muizen- en zaagtand. Profielstenen zijn toegepast onder meer in het fries onder de dakrand. Het schilddak is gedekt met leien in Maasdekking. Twee gemetselde schoorstenen staan op de nok. Decoratieve grote muurankers sieren het voorgevelvlak en de zijgevelvlakken.

Voorgevel

Alex Asperslagh 1954

De voorgevel is symmetrisch ingedeeld en drie vensterassen breed. De middenas springt uit naar voren en steekt met een geveltop door de dakrand. Op de begane grond bevat de middenas de entree, bestaande uit een fraaie houten deur met een spitsboogvormig, van figuratief glas-in-lood, voorzien van een bovenlicht. Ter weerszijden van de deur is in de middenas een smal, klein, spitsboogvormige glas-in-loodraam aangebracht. Het glas-in-lood in deze spitsboogvormige ramen en bovenlicht is naar een ontwerp van de glazenier Alex Asperslagh uit 1954.

Boven de deur, op de verdieping, bevindt zich een venster met een van glas-in-lood voorzien bovenlicht. De geveltop bevat een venster. Beide vensters zijn gevat in één, iets terug liggend spitsboomvormig veld. Het metselwerk tussen de vensters wordt aan de boven- en onderzijde ingesloten door profielstenen, die voor het venster op de verdieping als het ware als 'ontlastingsboog' en het zoldervenster als lekdorpel fungeren. In het boogveld van de spitsboog is een bakstenen rozet gemetseld. Langs de dakrand van de geveltop is een rand van profielsteen aangebracht.

De middenas wordt afgedekt met een zadeldakje, waarvan de nok lager is dan de nok van het hoofdvolume, en dat eveneens wordt gedekt met leien in Maasdekking. De zijassen zijn identiek en bevatten zowel op de begane grond als de verdieping een enkelruits venster met een glas-in-lood voorzien bovenlicht.

De vensters zijn gevat in één, iets terug liggend segmentboogvormig veld. Het metselwerk tussen de vensters wordt, evenals in de middenas, aan de boven- en onderzijde ingesloten door profielstenen. Het venster op de begane grond heeft een bakstenen lekdorpel. Het gevelvlak wordt beëindigd met een bakstenen fries in profielsteen, waarop de goot rust.

Linkerzijgevel

De linkerzijgevel bevat op de begane grond twee vensters met een van glas-in-lood voorzien bovenlicht. Op de verdieping zijn twee overeenkomstige vensters, maar zonder glas-in-lood in het bovenlicht. Evenals de zijassen van de voorgevel is het begane grond- en het bovenliggende verdiepingsvenster gevat in één, iets terug liggend, segmentboogvormig vlak en wordt het metselwerk tussen de vensters aan boven- en onderzijde ingesloten door profielstenen. De vensters op de begane grond hebben een bakstenen lekdorpel.

Het gevelvlak wordt beëindigd met een bakstenen fries in profielsteen, waarop de goot rust. In het dakvlak is een kleine dakkapel met een enkelruits venster aangebracht, onder een met leien gedekt schilddakje, voorzien van een piron. Tegen de linkerzijgevel sluit aan de achterzijde het één bouwlaag hoge, vlakgedekte tussenlid aan waarmee de pastorie met de kerk is verbonden.

Achtergevel

De achtergevel is gewijzigd. De oorspronkelijke aanbouw met afgeknot schilddak is verdwenen, maar de contouren zijn nog herkenbaar in het pleisterwerk.
Oorspronkelijke aanbouw met afgeknot schilddak

Op de begane grond is later een later rechts een nieuwe keuken uitgebouwd, met een plat dak waarop een balkon. Het gevelvlak wordt beëindigd met een bakstenen fries in profielsteen, waarop de goot rust.

Rechterzijgevel

De rechterzijgevel is identiek aan de linkerzijgevel met zowel op de begane grond als op de verdieping twee vensters met bovenlicht, waarvan de vensters op de begane grond voorzien zijn van glas-in-lood. Evenals de zijassen van de voorgevel is het beganegrond- en het bovenliggende verdiepingsvenster gevat in één, iets terug liggend, segmentboogvormig vlak en wordt het metselwerk tussen de vensters aan boven- en onderzijde ingesloten door profielstenen. De vensters op de begane grond hebben een bakstenen lekdorpel. Onder de vensters bevinden zich, verdiept in het maaiveld twee kelderkoekoeken (kelderlichten) voorzien van een diefijzer om gespuis tegen te houden.

Het gevelvlak wordt beëindigd met een bakstenen fries in profielsteen, waarop de goot rust. In het dakvlak is een kleine dakkapel met een enkelruits venster aangebracht, onder een met leien gedekt schilddakje voorzien van een piron.

Garage / Mortuarium

Tegen de rechterzijgevel sluit aan de achterzijde de voormalige garage aan, nu ingericht als mortuarium. Het is gebouwd op een rechthoekig grondplan, waarvan de lange zijde haaks staat op de Hoofdstraat. Het telt één bouwlaag onder een zadeldak, gedekt met betonpannen.

De gevels zijn opgetrokken in baksteen. Het metselwerk is uitgevoerd in kruisverband. Evenals in het metselwerk van de pastorie zelf zijn ook hier decoratieve, horizontale banden in muizen- en bloktand gemetseld. De voorgevel bevat op de begane grond in het midden een niet-oorspronkelijke deur met een segmentboogvormig, verticaal gedeeld 3-ruits bovenlicht. In de geveltop zijn, boven een in bloktand gemetselde rand, drie smalle keperboogvormige blindnissen aangebracht, waarvan de middelste iets hoger is.

De rechterzijgevel bevat twee 6-ruits schuifvensters onder een segmentboogvormige ontlastingsboog. Het gevelvlak wordt beëindigd met een baksteen fries in zaagtand onder de dakrand. In de achtergevel zijn de oorspronkelijke segmentboogvormige deur met links daarvan een segmentboogvormig venster dichtgezet. De zolder bevat een luik onder een segmentboogvormige ontlastingsboog.

Bron

Externe links