Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

St. Jan de Doper

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Het kerkgebouw

De kerk van St. Jan de Doper aan de Hoofdstraat in Kilder is ontworpen door Alfred Tepe, één van de architecten die in de gemeente Bergh meerdere gebouwen hebben ontworpen. Sinds 18 juni 2002 is de kerk een gemeentelijk monument (nr. 76).

De kerk is gebouwd in 1886 op een stuk grond dat ongeveer in het midden van het parochiegebied lag (vroeger moest men immers te voet naar de kerk). Behalve Kilder zelf omvat de parochie ook het Wehlsebroek. Bovendien lag het dicht bij het Hagelkruis, vanouds een boerenverzamelplaats. De kerk werd op 17 juni 1886 ingewijd door aartsbisschop Mgr. Snickers. Van het feestlied is de tekst nog bekend.

In de kerk bevinden zich gebrandschilderde ramen, gemaakt door pater Humbertus Randag. Zij werden pastoor Van Weerdenburg aangeboden bij zijn zilveren priesterfeest in 1946. Zij stellen taferelen voor uit onze heilsgeschiedenis. Achter in de kerk bevinden zich twee gedachtenisramen met aan de zuidkant het gedachtenisraam van de Martelaren van 's-Heerenberg en het gedachtenisraam van de parochiestichter pastoor Bluemers, dat bij het zestigjarig bestaan van de parochie werd onthuld.

De parochie Sint Jan de Doper is opgegaan in het parochieverband Didam-'s-Heerenberg-Wehl, waaruit op 1 januari 2010 de nieuwe Parochie Heilige Gabriël is voortgekomen.

Het Heilig Hartbeeld

Enigszins gehavend, zonder hand en aureool staat links van de kerk op het kerkplein het Heilig Hartbeeld. Het werd bij het veertigjarig bestaan van de parochie op 27 november 1926 onthuld; het werd door de parochianen in dankbaarheid aangeboden. Het is vervaardigd door firma Jozef Thissen en zonen in Roermond.

Het beeld van Maria Koningin van de vrede

Dit beeld staat rechts van de pastorie in een klein plantsoen. Het werd op 18 augustus 1946 ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de parochie door de parochianen aangeboden. In 1944 hadden zij beloofd een beeld van Maria te zullen oprichten als Kilder gespaard zou blijven voor het ergste oorlogsgeweld. Dat geschiedde inderdaad.

Het beeld is vervaardigd door de beeldhouwer Wilhelmus Anthonius Maria (Wim) Harzing uit Driebergen. Het is gemaakt van Borner zandsteen.

Op 25 augustus is het beeld ingewijd tijdens een groot Mariafeest, de Mariapreek werd gehouden door de Augustijn Pater Eusebius Peters.

De gedenksteen voor Willie Bleekman

In het plantsoen nabij het H. Hartbeeld bevindt zich de gedenksteen voor de Kilderse dienstplichtig soldaat Willie Bleekman, die op 19 januari 1949 in het toenmalig Nederlands-Indië is gesneuveld.

Parochiegrens

Toen de parochiegrens van Kilder werd vastgesteld noteerde men tussen Wijnbergen en Kilder: vanaf den weg komende van het Loo in een noordelijke richting de Dwarskolksche straat volgenden langs de Kildersche slagen tot aan de Zeddamse beek, verder langs die beek en de Wehlse Wetering tot aan de brug genoemd bij sub a ( = tussen Kilder en Wehl over de Wehlsche Wetering).

Bron