Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Peters, Michel

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Geboorte, huwelijk en gezin

Michel Peters was tussen 1814 en 1823 grensjager in 's-Heerenberg. Zijn rang was sergeant; zijn commandant was sergeant-majoor Roos. Zijn voornaam komt ook voor als Machiel en Michiel, zijn achternaam ook als Peeters en Pieters.

Peters werd op 1 augustus 1765 geboren in Aken, destijds een vrije rijksstad. Zijn ouders waren Aalbert Peters en Elisabeth Schladen (ook Slaader).

Hij trouwde in 1787 met Elisabeth Muese (ook Moossen). De bronnen vermelden dat hij twee kinderen had, maar van hen kon er maar een worden achterhaald:

 • Jacobus, gedoopt op 1 februari 1798 in Coevorden, kleermaker in Doesburg. Hij trouwde op 11 februari 1817 in Doesburg met Fenneken Willemsen. Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren. Hij overleed in Doesburg op 8 juli 1866.

Zijn militaire loopbaan

Op 24 oktober 1782 nam Peters als 17-jarige dienst in het leger van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Hij werd ingelijfd bij het Regiment Schotten van Stuart, dat van oorsprong uit Schotse huurlingen bestond. De eerste Schotten waren al in de Tachtigjarige Oorlog overgekomen, maar in 1678 verwierf de Republiek het recht actief soldaten te werven in Schotland. Hoewel de uiteindelijk drie Schotse regimenten in de Nederlanden gestationeerd waren, bleven zij tot 1783 deel uitmaken van het Britse leger.

Ook andere Berghse grensjagers zijn hun loopbaan bij een Schots regiment begonnen:

Op 20 juni 1794 werd Peters bevorderd tot korporaal en op 1 augustus 1799 tot sergeant. Hij heeft aan militaire campagnes deelgenomen in 1793–1794, 1797, 1799 en 18071808. De campagne in 1799 vond plaats in Noord-Holland toen daar een Brits-Russisch expeditieleger aan land was gekomen. Hierbij raakte Peters op 19 september gewond aan zijn linkerhand. Na enkele maanden strijd werden de invallers door een Frans-Bataafse legermacht gedwongen een bestand te tekenen en zich in te schepen voor de terugtrekking naar Groot-Brittannië.

Peters was bijna 41 jaar oud toen hij op 26 juni 1806 als sergeant werd ingedeeld bij het 2e Regiment Lichte Infanterie, ook genoemd het 2e Regiment Jagers. Hij zou hier tot 1 oktober 1812 moeten dienen, maar zo ver is het niet gekomen. Hij werd overgeplaatst naar het 3e Regiment Jagers, waar de officier van gezondheid, chirurgijn-majoor G. Sebel, hem op 15 april 1808 in Deventer afkeurde, omdat hij buiten staat [was] den activen dienst te blijven waarneemen uit hoofde van benaauwde borst.

Grensjager in Groenlo en 's-Heerenberg

Na zijn ontslag uit het leger voldeed Peters nog wel aan de eisen om grensjager te worden. Zo nam hij dienst bij het pas opgerichte 1e Korps Grensjagers, waar hij als sergeant deel uitmaakte van de 25e escouade in Groenlo. Hij is daar gebleven tot de opheffing van het korps in 1811.

De 25e escouade in Groenlo in de namenlijst van 21 mei 1808
De 25e escouade in Groenlo in de namenlijst van 15 mei 1811

Na de oprichting van het 2e Korps Grensjagers in 1814 nam Peters weer dienst en werd ingedeeld bij de 28e escouade in 's-Heerenberg. Hier overleed op 25 april 1817 zijn collega sergeant De Man. De volgende dag heeft hij dit overlijden samen met sergeant-majoor Roos aangegeven op het gemeenthuis van wat toen nog de gemeente 's-Heerenberg was.

Peters overleed in Doesburg op 24 december 1823. Zijn zoon Jacobus heeft het overlijden op 26 december samen met diens zwager Matthijs Lucas Willemsen aangegeven bij de burgerlijke stand van Doesburg. De akte vermeldt een leeftijd van 63 jaar, wat zou betekenen dat Peters in 1760 is geboren. Het eerdergenoemde geboortejaar 1765 komt echter overeen met die in de verschillende militaire stamboeken, zodat Peters bij zijn dood 58 jaar oud was.

Kort voor Peters' dood werd het 2e Korps Grensjagers opgeheven.

Bronnen

 • Archieven.nl
 • Nationaal Archief, Militairen in de Bataafs-Franse tijd 1795-1813, toegangsnummer 2.01.15:
  • inventarisnummer 116, folionummers 3, 12
  • inventarisnummer 229, folionummer 246
  • inventarisnummer 232, folionummers 268, 283, 284
  • inventarisnummer 328, folionummers 3, 17
 • Grensjagers en Commiezen (te paard) 1814-1828, H. Kramer, Contactorgaan ADW (december 1992), blz. 8–22