Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

R.K. Bouwvakarbeidersbond St. Jozef

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De R-K. Bouwvakarbeidersbond St. Jozef werd op 22 oktober 1919 opgericht onder voozitterschap van de heer Fr. (A.) Menting, de heer B.J. Lukassen en de heer B. Kuper met als adviseur kapelaan Akkerman.

Men starte met 50 leden en een maand later waren er dat al 77. Dit kwam mede door de Bouwvakarbeidersbond die al enige jaren bestond en de werkozen voor het eerst 21 dagen in de herfst en 21 dagen in het voorjaar uitkeringen verstrekte, maximaal was dat 3 gulden vijftig per dag.

In 1920 werden de uurlonen met 10 cent verhoogd, dat was toen 50 cent voor de vaklui en 45 cent voor de opperlieden. In 1922 kwamen vele Duitse arbeiders naar 's-Heerenberg, ondanks dat dit hard werd tegengewerkt in verband met de hersende werkloosheid. Hierdoor raakte de werklozenpot uitgeput. In 1930 kwam de vrije zaterdagmiddag, wat onder andere stakingen met zich mee bracht.

In de oorlog (1940-1945) werd de afdeling tijdelijk opgedoekt.

In september 1946 werd de vereniging onder voorzitter E. Braam, de heren E. van Halteren en Th. Kupers, A. Bosch en H. van Hal als overige bestuursleden opnieuw opgericht. Adviseur was kapelaan Hegge.

Bij het 50-jarig jubileumfeest in november 1969 werden de heren W. Peters en B. Berendsen door voorzitter Arts gehuldigd in verband met hun 50-jarig lidmaatschap. Op dat moment was de heer H. Messing secretaris, de heer H. Ticheloven penningmeester en de heren E. Deksen en H. Elting bestuursleden.

De naam is later veranderd in Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in de Bouwnijverheid.