Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Adilla van Hamaland

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Adilla van Hamaland was een dochter van Diederik van Hamaland. Haar moeder was mogelijk een dochter van graaf Unruoch van Teisterbant. Adilla werd in de tweede helft van de tiende eeuw geboren, maar in welk jaar is niet duidelijk. Zij is vernoemd naar haar grootmoeder Adela, maar haar voornaam komt meestal voor als Adilla. Zo zal ook de voornaam van haar tante Azela een spellingsvariant van Adela zijn.

Adilla trouwde met Godfried II van Verdun, ook bekend als Godfried I van Neder-Lotharingen. Zijn bijnaam was Godfried de Kinderloze, waaruit blijkt dat er uit Adilla's huwelijk met hem geen kinderen werden geboren.

Na de dood van Adilla's vader Diederik in 1017 of 1018 was haar grootmoeders tweede echtgenoot graaf van Hamaland geworden. Of deze Balderik van Duffelgouw (die niet Adilla's grootvader was) dit ambt daadwerkelijk heeft uitgeoefend of heeft kunnen uitoefenen, valt te betwijfelen. Al sinds hij in 1016 samen met zijn vrouw de Saksische graaf Wichman van Vreden had laten vermoorden, was hij in ongenade gevallen. In 1018 ontnam de Duitse keizer Hendrik II hem al zijn titels en nam zijn goederen in beslag.

Balderik heeft zijn goederen nooit teruggekregen, zodat Hamaland aan Adilla verviel. Zij was de oudste nog levende telg uit het geslacht van de graven van Hamaland. Door haar huwelijk met Godfried II van Verdun alias Godfried I van Neder-Lotharingen kwam Hamaland onder direct gezag van de hertogen van Neder-Lotharingen.

Neder-Lotharingen was groot: het was een van de delen waarin het Frankische Rijk van Karel de Grote was uiteengevallen en omvatte globaal het huidige Nederland, het Rijnland en België zonder het graafschap Vlaanderen. Of Hamaland in dit grote verband nog een rol speelde als staatkundige of bestuurlijke eenheid, is de vraag. Wel komt de naam Hamaland nog tot het einde van de elfde eeuw voor. Toen Godfried de Kinderloze op 26 september 1023 overleed, volgde zijn jongere broer Gozelo I van Verdun hem op als hertog van Neder-Lotharingen en daarmee ook als graaf van Hamaland.

Over Adilla's levensloop is verder niets bekend. Na haar heeft alleen haar zus Bava nog een rol gespeeld in Hamaland, waarna de naam van het graafschap niet meer genoemd werd.

Bronnen