Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Aleydis van den Bergh

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Aleydis van den Bergh was waarschijnlijk een buitenechtelijke dochter van Willem I van den Bergh. De enige historische bron die haar noemt is het Necrologium van Elten, dat haar overlijden vermeldt op II Non. Jan. (4 januari), maar zonder jaar. De tekst luidt kortweg:

O[biit] Aleydis de monte Can[onica] huius Ecclesie.
Overleed Aleydis van den Bergh kanunnikes van deze kerk.

Aleydis was dus kanunnikes ofwel stiftdame in het Stift Elten. De inschrijving wijst er op dat zij in het Stift begraven werd.

Verder is er niets over haar bekend, maar in het Necrologium staan nog zes nauwverwante telgen uit het geslacht de heren van Bergh, onder wie twee andere buitenechtelijke kinderen van Willem I van den Bergh, Frederik en Heilwich, en Aleydis' grootouders Frederik II van den Bergh en Elisabeth van Millen. Hun nauwe familieband rechtvaardigt bovengenoemde veronderstelling dat ook Aleydis een buitenechtelijke dochter van Willem I van den Bergh was.

Tot slot vermeldt het Necrologium Ermgard van den Bergh, die van 1334 tot 1365 abdis was van het Stift Elten. Zij is waarschijnlijk de reden dat zes van haar naaste familieleden ook in het dodenboek staan.

Over Aleydis van den Bergh is zoals gezegd niets naders bekend. De boeken Verslag over het oud grafelijk-Berghse archief te 's-Heerenberg van R.W. Tadama uit 1846 en Het archief van het Huis Bergh van A.P. van Schilfgaarde uit 1932 geven beide een uitgebreide stamboom van het geslacht Van den Bergh. Aleydis wordt echter in geen van beide genoemd, evenmin als spellingsvarianten als Aleida en Adelheid. Ook in het archief van Huis Bergh komt zij niet voor. Als vrouw kan zij al gauw over het hoofd zijn gezien.

Bron

  • Het necrologium en het tynsboek van het adelijk jufferen-stift te Hoog-Elten, medegedeeld uit het onuitgegeven oorspronkelijk handschrift, benevens ene geschiedenis der Abdij, N.C. Kist; Leiden (1853), blz. 61 (Google Books)