Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Elisabeth van Millen

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Elisabeth van Millen was een dochter van Willem II van Millen, heer van Wickrath en Grebben, en Catharina van Boxtel. Zij trouwde omstreeks 1305 met Frederik II van den Bergh, de achtste heer van Bergh. Na het overlijden van haar vader in 1328 kwam de heerlijkheid Grebben in Berghs bezit.

Van haar zijn vier kinderen bekend:

  • Adam, die haar man opvolgde.
  • Willem, die zijn broer Adam opvolgde
  • Frederik, heer van Grebben
  • Justina, die in 1339 trouwde met Johan van Zuylen tot Anholt

Elisabeth overleed op 29 april 1355. Er zijn twee bronnen bekend waarin haar dood, net als die van haar man, wordt vermeld: in het aldt boecksken, dat wordt bewaard in het archief van Huis Bergh, en in het Necrologium van Elten, dat deel uitmaakt van de kunstverzameling van Huis Bergh.

Het aldt boecksken is een 15e-eeuws afschrift van een verloren gegaan register met een lijst van overleden heren van Bergh en hun familieleden. De lijst begint met de bede In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Hierna volgt onder het jaar 1355 Elisabeths overlijden:

Anno domini MCCCLV obiit Elyzabeth, domina de Monte et de Grebben, que erat nata de Mille, ipso die Petri martiris, que est prima dies post Vitalis martiris.
In het jaar des Heren 1355 overleed Elisabeth, vrouwe van Bergh en Grebben, geboren Van Millen, op de naamdag van de martelaar Petrus, dat is de eerste dag na de martelaar Vitalis.

Het was destijds gebruikelijk een datum aan te duiden volgens de heiligenkalender. Elisabeths sterfdag 29 april is de naamdag van de martelaar Petrus van Verona; 28 april is de naamdag van de martelaar Vitalis van Ravenna.

Toen Elisabeth overleed, was haar schoonzuster Ermgard abdis van het Stift Elten. Dit is waarschijnlijk de reden dat zij in het Necrologium van Elten ingeschreven staat en waarschijnlijk ook in het Stift Elten begraven werd. Zij wordt vermeldt op IIII Kal Mai. (29 april). De tekst luidt:

o[biit] Elizabeth d[omi]na de monte q[uae] dedit de x marcis in aeswen j marc[a].
overleed Elizabeth vrouw van Bergh die tien mark gaf in Azewijn 1 mark.

Zij gaf blijkbaar (jaarlijks?) tien mark aan Azewijn. Op haar sterfdag werd ze in de kerk van het Stift Elten herdacht. Voor de misintentie moest 1 mark betaald worden.

Bronnen