Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Begraafplaats NH kerk 's-Heerenberg

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Het kerkhof van de protestantse kerk in 's-Heerenberg aan het Hof van Bergh is sinds 18 juni 2002 een gemeentelijk monument (nr. 39). De begraafplaats is van cultuurhistorische waarde vanwege zijn bestemming en verschijningsvorm, die verbonden zijn met de lokale en religieuze geschiedenis van 's-Heerenberg. Het is een van de twee begraafplaatsen van de Protestantse Gemeente 's-Heerenberg-Zeddam.

De contouren van de fundering van het voormalige koorgedeelte van de kerk (dat in de 17e eeuw tijdens een zware storm instortte) wordt met steen aangegeven. De grafkelder van de heren en graven van Bergh bevindt zich binnen deze contouren. Als laatste werd graaf Hendrik van den Bergh in 1638 bijgezet. In 1925 zijn historische graven herplaatst in en rond de kerk. Op het oudste gedeelte van het kerkhof bevinden zich de graven van onder meer dominee Van Gelder (overleden in 1863) en zijn vrouw Petronella Jacoba Tency, en van de arts Panthaleon Hajenius (overleden in 1886) en zijn vrouw en dochter.

Met de Stichting Huis Bergh bestaat sinds 1949 een overeenkomst dat binnen de fundering van de oude kerk niet meer begraven wordt. Wel zijn een aantal historische monumenten op dit gedeelte herplaatst, waaronder de grafsteen van G.J. Hogeweg, die op 10 mei 1940 in Beek sneuvelde.

Van een aantal protestantse oorlogsslachtoffers van buiten de gemeente Bergh is bekend dat zij tijdelijk op dit kerkhof begraven hebben gelegen. Dit waren merendeels dwangarbeiders uit het Kamp Rees die in het Patersklooster waren overleden. Enkelen van hen zijn kort na de oorlog door hun nabestaanden herbegraven in hun woonplaats. De overige zijn in 1955 herbegraven op het Ereveld Loenen.

Dr. Jan Herman van Heek en zijn vrouw Anna van Wulfften Palthe zijn hier begraven.

Tot op heden is het kerkhof nog in gebruik en het wordt beheerd door het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente 's-Heerenberg-Zeddam.

Het kerkhof is gelegen naast de kerk aan het adres Hof van Bergh 2 's-Heerenberg. De openingstijden van het kerkhof zijn van 08:00 uur tot zonsondergang.

Graafschapbode

De Graafschapbode van 23 juli 1943 meldde het volgende.

Belangrijke opgravingen. — Arbeiders van de N.V. Huis Bergh zijn de laatste weken druk bezig geweest met verschillende opgravingen op het Protestantse kerkhof, om te kunnen onderzoeken de grootte en de vorm van het oude Protestantse kerkgebouw, de oude St. Pancraskerk. Het resultaat is meer dan bevredigend geweest. Men heeft verschillende fundamenten bloot gelegd. Het oudste deel bestaat uit tufsteen en schijnt een driezijdige koorsluiting te hebben gehad.

In dit gedeelte heeft men een grafkelder ontdekt, groot circa 4 bij 3,5 m, waarin waarschijnlijk de oudste heren „Van den Bergh" begraven zijn geweest. Het jongste deel bestaat uit rode baksteen, waaruit af te leiden is, dat de kerk nog meerdere uitbreidingen heeft gekend. Het spreekt vanzelf, dat de opgravingen zeer beperkt bleven, door bestaande graven en de wortels van waardevol geboomte. Het plan is in de toekomst de aanwezigheid der fundamenten voor een ieder zichtbaar te maken, zodat men zich op het kerkhof ruimschoots een beeld kan vormen van de oude St. Pancraskerk.

Externe link