Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Busces, Femmigje

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Femmigje Busces werd op 4 mei 1873 geboren in Zwartsluis als dochter van Klaas Busces en Gezina Peuk. Zij was van 1897 tot 1922 gemeentevroedvrouw in Bergh.

Na een aantal betrekkingen als dienstbode in de Betuwe volgde zij van januari tot juli 1897 een opleiding tot vroedvrouw aan de Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen in Amsterdam. Hier was zij inwonend. Op 4 augustus 1897 werd zij vanuit Amsterdam voor korte tijd ingeschreven in Lochem, waar haar zussen Catharina (18691948), die eveneens vroedvrouw was, en Willemina Gezina (18771954) woonden. Op 1 september vertrok zij naar Bergh.

Aanvankelijk was haar standplaats Zeddam, waarna zij per 15 januari 1913 op eigen verzoek werd overgeplaatst naar 's-Heerenberg. In augustus van dat jaar was zijn een van de twaalf Berghenaren die werden aangewezen om ouden van dagen te helpen bij het aanvragen van een uitkering volgens de Invaliditeitswet, die toen in werking trad. Volgens deze wet was iedereen van zeventig jaar en ouder invalide.

Vroedvrouw Busces was niet erg tevreden met het salaris dat de gemeente haar betaalde. In 1911 vroeg zij om verhoging van haar jaarwedde, maar dit verzoek werd afgewezen. Kort voor haar vertrek volgde een verzoek tot verhoging van haar pensioen, maar dat werd ook na tussenkomst van Gedeputeerde Staten van Gelderland, eveneens afgewezen.

Tegen het einde van haar dienstbetrekking in Bergh liet haar gezondheid te wensen over. In 1921 was zij enige tijd met ziekteverlof. Mogelijk heeft dit ertoe bijgedragen dat zij in 1922 ontslag heeft aangevraagd. Dit werd haar toegekend, maar het heeft de gemeente vervolgens moeite kost een opvolgster voor haar te vinden. Een aantal kandidaten werd aangenomen, maar bedankte vervolgens. Uiteindelijk werd in april 1923 Willemina Krissel benoemd. Zij trad op 15 juni in functie.

Femmigje Busces ging na haar vertrek bij haar zusters in Lochem wonen, waar zij op 22 november 1960 op 87-jarige leeftijd overleed.

Bronnen