Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Charlotte van den Bergh

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Charlotte van den Bergh werd in 1582 geboren als zestiende en jongste kind van graaf Willem IV van den Bergh en Maria van Nassau.

Kort na haar geboorte werd zij vanwege de "noodzakelijke omzwervingen" van haar ouders ondergebracht op Slot Braunfels ten zuiden van Slot Dillenburg, het stamslot van de graven van Nassau. Daar was in 1580 haar zus Anna al aangekomen. Zij werden er door hun tante Elisabeth van Nassau, die getrouwd was met Konrad van Solms-Braunfels, Luthers opgevoed. De zusjes zijn deze religie altijd trouw gebleven, terwijl hun broers tijdens hun verblijf in Brussel onder druk van het hof daar op het katholicisme zijn overgegaan. Na de dood van hun moeder in 1599 hebben Charlotte en Anna hun broers Frederik in Boxmeer en Hendrik in Stevensweert gediend. Zij zijn beide ongetrouwd gebleven.

In 1608 is zij op Kasteel Ter Aa ten zuidoosten van Den Bosch gaan wonen. Haar broer Hendrik had dit kasteel het jaar daarvoor gekocht voor hun zus Anna. Die verhuisde in 1608 naar het nabijgelegen landgoed Seldensate, dat hun broer Adolf toen had gekocht.

Vanaf 1618 woonde Charlotte met haar zus Anna op Kasteel Annendaal in Opper-Gelre. Gravin Anna had dit kasteel laten bouwen op een stuk land dat zij het jaar daarvoor had gekocht. Er wordt beweerd dat graaf Hendrik dit kasteel heeft laten bouwen, omdat zijn buitenechtelijke kinderen Herman Frederik en Anna bij hen (of een van hen) had verwekt. Of dit waar is, is niet meer te achterhalen, omdat graaf Hendrik nooit heeft willen onthullen wie de moeder van deze kinderen was. Meer rond de speculaties over het ouderschap van deze kinderen is te lezen op de pagina van gravin Anna.

Verdere gegevens over gravin Charlotte's leven zijn niet voorhanden. Zij overleed op 2 november 1631 op Kasteel Annendaal, 49 jaar oud. Het is niet bekend waar zij begraven werd. Naar verluidt hadden de kinderen Herman Frederik en Anna het kasteel een jaar eerder al geërfd bij het overlijden van haar zuster Anna.

Bronnen