Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging Stokkum van de A.B.T.B.

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Geschiedenis

De Coöperatie heeft een lange historie en heeft onder verschillende namen bestaan.

Er waren minimaal twee voorlopers, namelijk:

 • Afdeling Stokkum van den Aartsdiocesanen R.K. Boeren-en Tuindersbond te Arnhem
 • Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging Stokkum G.A

den Boerenbond afdeling ’s-Heerenberg - Stokkum

Staatscourant 08-08-1903

In 1903 bestond er al een Boerenbond, verdere gegevens over de oprichters en het bestuur ontbreken.

Afdeeling Stokkum van den Aartsdiocesanen R.K. Boeren-en Tuindersbond te Arnhem

Statuten

Deze bond is per notariële akte opgericht op 4 november 1917 en ontbonden per 17 juni 1942. Per deze datum is de bond met alle activa en passiva overgegaan naar de Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging Stokkum G.A..

In het streven naar een puur katholieke organisatie werd op initiatief van de leiders van het Aartsbisdom Utrecht in 1917 de Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond ABTB opgericht.

Soort bedrijf: Kopen en verkopen voor de individuele leden van landbouw- en tuinbouw benodigdheden en van landbouw- en tuinbouw voortbrengselen.

Gevestigd Stokkum 146.

Het bestuur in 1935

 • Stokkum 90
 • Stokkum 29
 • Stokkum 85
 • Stokkum 18
 • Voorzitter
 • Secretaris en Penningmeester
 • Lid
 • Lid


Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging Stokkum G.A.

Oprichtingsakte

De vereniging is per notariële akte opgericht op 17 juni 1942 en ontbonden per 1950 ingevolge het genomen besluit van de ledenvergadering op 22 januari 1948. Per deze datum is de vereniging overgegaan naar de Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging Stokkum van de A.B.T.B. G.A.

Soort bedrijf:

Handel in Land- en Tuinbouwartikelen en al hetgeen daarmee verband houdende, zoals ruwvoer, voerartikelen, voerkoeken, verwerkt en/of onverwerkt granen, bakrogge, zaaigranen en zaaizaden, pootaardappelen en ander pootgoed, hooi en stroo, conseerveringsmiddelen, bestrijdingsmiddelen, chemicaliën, meststoffen, touwwerk, zakken, koe- en paarddekken, rietmatten, oliën en vetten, brandstoffen, turfstrooisel, landbouwwerktuigen en -machines, ijzerwaren en alle benoodigheden voor veeteelt, land- en tuinbouw in den ruimsten zin, etc.

Het bestuur in 1942

 • Stokkum 85
 • Stokkum 77
 • Stokkum 69
 • Stokkum 18
 • Voorzitter
 • Ondervoorzitter
 • Secretaris, (ook RvT)
 • lid

Raad van Toezicht

 • Stokkum 148
 • Stokkum 69
 • Stokkum 36
 • Stokkum 28
 • Voorzitter
 • Secretaris (ook Bestuur)
 • lid
 • lid

Vanaf 1938 is de zaakvoerder Petrus Franciscus H. Derksen.

 Rekening 1942 Balans 1942


Ledenlijst 1942

 • Berendsen H.J.
 • Bles Th. H.
 • Bod G.Th.
 • Derksen H.C.
 • Derksen P.F.H.
 • Derksen J.H.
 • Egging Th.J.
 • Geurts Fr.A.
 • Geurts B.J.
 • Geven Alb.
 • Harmsen H.
 • Jansen G.J.
 • Jansen H.
 • Keurentjes A.
 • Krebber P.L.
 • Stokkum 39
 • Stokkum 67
 • Stokkum 94
 • Stokkum 79
 • Stokkum 69
 • Stokkum 69
 • 's-Heerenberg Emmerikseweg.12
 • Stokkum 82
 • Stokkum 28
 • 's-Heerenberg Walstraat 17
 • Stokkum 5
 • Stokkum 34
 • Stokkum 75
 • Stokkum 4
 • Stokkum 85
 • Lensing J.A.
 • Lensing Th.A.
 • Meijer H.H.J.
 • Meijer W.Joh.J.
 • Menting A.Th.
 • Menting H.L.
 • Menting A.F.
 • Polman Th.W.
 • Seegers G.
 • Verstegen A.Th.
 • Wijskamp Ant.
 • Wissing B.
 • Wittenhorst B.J.
 • Wittenhorst C.J.
 • Stokkum 33
 • Stokkum 78
 • Stokkum 17
 • Stokkum 12
 • Stokkum 77
 • Stokkum 18
 • Stokkum 148
 • Stokkum 62
 • Stokkum 59
 • Stokkum 68
 • Stokkum 71
 • Stokkum 24
 • Stokkum 50
 • Stokkum 36

Het bestuur in 1950

 • Krebber Petrus Laurentius
 • Menting Antonius Theodorus
 • Derksen Johannes Hendricus
 • Bles Theodorus Hendrikus
 • Stokkum 85
 • Stokkum 77
 • Stokkum 69
 • Stokkum 67
 • Voorzitter
 • Onder Voorzitter
 • Secretaris (ook RvT)
 • lid

Raad van Toezicht

 • Menting Arnoldus Franciscus
 • Derksen Johannes Hendricus
 • Wittenhorst Carolus Johannes
 • Geurts Bernardus Johannes
 • Stokkum 148
 • Stokkum 69
 • Stokkum 36
 • Stokkum 28
 • Voorzitter
 • Secretaris (ook Bestuur)
 • lid
 • lid

Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging Stokkum van de A.B.T.B. G.A.

De vereniging is per notariële akte opgericht op 17 mei 1950. In deze notariële akte staan 65 Coöperatieve Aankoop-en Verkoopverenigingen vermeld met de toevoeging van de ABTB, hoofdzakelijk met Gelderse gemeenten. Voor Bergh waren dit behalve Stokkum ook Azewijn, Beek, Kilder en Zeddam. Opgeheven per 1 november 1952 en op 31 oktober 1953 gefuseerd met de Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging Zeddam van de A.B.T.B. W.A. te Zeddam.

Soort bedrijf: Handel in veevoeder, granen, kunstmeststoffen, zaaigranen- en zaden, pootaardappelen, touwwerk, bestrijdingsmiddelen, brandstoffen, inname van eieren.

Bronnen