Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Cohen, Izaak

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Izaak Cohen (1857-1942)

Zijn gezin

Izaak Cohen werd op 31 augustus 1857 geboren in 's-Heerenberg als zoon van Simon Cohen en Sara David. Hij trouwde op 23 november 1887 met Jeannetta de Winter, geboren op 20 december 1860 in Gendringen als dochter van Philip de Winter en Franzisca Schallenberg.

Uit dit huwelijk werden geboren:

  • Sophia (* oktober 1888, † 22 december 1888 in 's-Heerenberg)
  • Julia (* 31 oktober 1889, † 21 februari 1959 in Amsterdam)
  • Simon (* 7 december 1891, † 11 juni 1943 in Sobibor)
  • Francisca (* 14 november 1893, † 11 december 1942 in Auschwitz)
  • Sophia (* 27 juli 1899, † 3 september 1943 in Auschwitz)

Izaak heeft nog meegemaakt hoe de Holocaust slachtoffers in zijn gezin maakte. Zijn dochter Sophia en haar kinderen waren ondergedoken, nadat in oktober 1941 zijn schoonzoon Heiman van Geldern was opgepakt door de Duitsers. Deze overleed diezelfde maand nog in het concentratiekamp Mauthausen.

Zijn slagerswinkel

Izaak was, net als zijn vader en schoonvader, slager, of zoals dat destijds ook genoemd werd vleeschhouwer. In 1877 trad hij toe tot de Sociëteit De Vriendschap. Hij was erelid.

In 1888, kort na zijn huwelijk, verhuisde hij met zijn vrouw vanuit zijn ouderlijke woning naar een pand op de hoek van de Marktstraat en de Kellenstraat in 's-Heerenberg. In 1905 breidde hij zijn zaak uit met een rokerij en een huidenzouterij. In 1926 nam zijn zoon Simon het bedrijf over.

Slager Cohen en zijn transportfiets
Uit de Graafschapbode
van 19 juli 1933
Zijn slagerij in de Marktstraat
Advertentie uit de Gids voor 's-Heerenberg, die omstreeks 1920 verscheen.

Zijn overlijden

Izaak overleed op 21 maart 1942 op 84-jarige leeftijd en is de laatste die begraven werd op het Joodse begraafplaats aan de Zeddamseweg. Zijn vrouw was al op 29 juli 1919 overleden, 58 jaar oud.

Een van de informatieborden die sinds 20 oktober 2021 op de begraafplaats staan, is aan hem en zijn vrouw en nakomelingen gewijd.

Graf nr. 23 op de Joodse begraafplaats in
's-Heerenberg is van Izaak Cohen

Foto Jan Meurs
Overlijdensadvertentie voor Izaak Cohen in Het Joodsch Weekblad van 27 maart 1942

In het Kerkblad voor Bergh van vrijdag 31 augustus 1945 stond de volgende Oproep:


Ondergetekende, gemachtigde van den door den Militairen Commissaris van het District Doetinchem aangestelde bewindvoerster over het vermogen van Izaak Cohen, Simon Cohen, Roosje Cohen de Leeuw en kinderen, gewoond hebbende Marktstraat 31 te 's-Heerenberg, verzoekt allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan, of goederen, gelden of bescheiden onder hun berusting hebben van, of borgtochten hebben lopen ten name van voornoemden, hiervan vóór of op 15 September 1945 schriftelijk opgave te willen doen aan onderstaand adres.
De gemachtigde: Alex Heilbron, Beëdigd makelaar en taxateur, Kantoor: Keppelseweg 21, Doetinchem.


Opmerking: In Old Ni-js nr. 75 wordt op blz. 36 per abuis vermeld dat Simon Cohen (de zoon) op 21 maart 1943 is overleden. Hier wordt zijn vader Izaak bedoeld.

Bronnen