Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Drieheuvelenweg

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De Drieheuvelenweg in 's-Heerenberg, Lengel en Zeddam was tot 2020 een onderdeel van de N316. De weg begint als voortzetting van de Immenhorst en loopt van daar noordwaarts tot bij Het Tolhuis in Zeddam. Sinds het gereedkomen van de Burgemeester van Breemenweg is de Drieheuvelenweg geen onderdeel meer van de N316.

De Drieheuvelenweg scheidt de bebouwde kom van 's-Heerenberg in een westelijk en oostelijk deel; dit gedeelte van de weg (tussen de rotonde met de Lengelseweg / Immenhorst en de kruising met de Zeddamseweg en Korensingel) is rond 1976 grotendeels verdiept aangelegd. Over dit weggedeelte lopen de bruggen van de Oude Doetinchemseweg en de Hoge Distelweg / De Zandakkers.

Ten noorden van 's-Heerenberg (voorbij de kruising met de Zeddamseweg / Korensingel) loopt de Drieheuvelweg door het Bergherbos met westelijk onder andere de Galgenberg en oostelijk de Mengelenberg; precies tussen deze twee heuvels bereikt de weg zijn hoogste punt van circa 41 meter. De weg vormt hier over een lengte van circa 1 km de grens tussen het grondgebied van Zeddam en Lengel (volgens GoogleMaps); Volgens OpenStreetMap is het echter de grens tussen 's-Heerenberg en Lengel. Zo ligt restaurant Forest nog net op het grondgebied van Lengel. Het laagste punt van de weg ligt bij de rotonde met de Lengelseweg op circa 16 meter; de weg overbrugt dus een hoogte van circa 25 meter. Topografisch gezien voert de weg maar over twee heuvels - de derde heuvel uit de naam van de weg is de heuvel in de Zeddamseweg in 's-Heerenberg.

Meestal zijn wegen aangelegd in de droge dalen, die na afloop van de IJstijd zijn gevormd door het smelten van het ijs. In dit geval is dat niet zo, de Drieheuvelenweg doorsnijdt een aantal droge dalen. Deze weg is al heel oud, op kaarten vanaf 1850 wordt de weg van 's-Heerenberg naar Zeddam al over het huidige tracé aangeduid.

De Drieheuvelenweg stond in 2008 op de elfde plaats in de ranglijst van wegvakken met de hoogste ongevalsdichtheid in de Provincie Gelderland. Dat blijkt uit het rapport Gevaarlijke kruispunten en wegvakken in Gelderland van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland.

De weg wordt afgewaardeerd van een 80km-weg tot een 30km-weg binnen de bebouwde kom (verboden voor vrachtwagens) en 60km-weg buiten de bebouwde kom. De reconstructiewerkzaamheden aan de weg (versmalling en aanpassing kruispunten) zijn gestart op 1 maart 2021. Dit is mogelijk door de aanleg van de ontbrekende schakel in de N316 - de Burgemeester Van Breemenweg, die in 2020 gereed kwam en waardoor het doorgaande verkeer en vrachtverkeer niet meer over de Drieheuvelenweg hoeft te rijden.

Bij de rotonde met de Beekseweg / Terborgseweg in Zeddam, bij de wandelparkeerplaats, ligt het TOP nr. 79 van het Fietsroutenetwerk; 75 van de kruising met de Zeddamseweg in 's-Heerenberg, aan de Zeddamseweg, staat TOP nr. 81.

Bedrijven

Aan de Drieheuvelenweg in 's-Heerenberg en Lengel liggen alleen de volgende gebouwen:

  • Drieheuvelenweg 1, 's-Heerenberg: Shell Tankstation en Boedelbak - aanhangwagenverhuur. Sinds 1969 was hier tankstation Service Station Bergh gevestigd. Dit bedrijf was van de familie Van Alen. In 2016 is dit tankstation overgegaan naar Shell.
  • Drieheuvelenweg 1, Lengel: Restaurant Forest. Voorheen was dit Café-restaurant De Korenmolen van C.G. Coldewijn. Het bouwjaar wordt kadastraal met 1966 aangegeven, het gebouw is feitelijk echter al veel ouder; vanaf 1908 is op topografische kaarten op deze plek al een gebouw te zien.

Aan de Drieheuvelenweg op het grondgebied van Zeddam liggen geen adressen of gebouwen.

Kaart

Bezig met het laden van de kaart...

Bron