Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Burgemeester Van Breemenweg

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De Burgemeester Van Breemenweg is het zuidelijkste segment van de N316 tussen de Ir. B. Kersjesweg en de Elsepasweg (provinciale weg N827). De weg loopt van de rotonde met de Terborgseweg en de Ir. B. Kersjesweg naar de rotonde met de Meilandsedijk en de Elsepasweg.

De weg werd geopenend op 31 juli 2020 en is vernoemd naar G.C.H. van Breemen, burgemeester van de gemeente Bergh van 1965 tot 1982.

De weg werd al in 1975 voor het eerst gepland en stond sinds het gereedkomen van de Ir. B. Kersjesweg in 2005 bekend als de ontbrekende schakel. De doorgaande route liep toen van de Ir. B. Kersjesweg via N335, de Drieheuvelenweg en de Immenhorst naar de Elsepasweg en Duitsland.

Met het gereedkomen van de Burgemeester van Breemenweg is het hele traject van de N316, die in Vorden begint, voltooid. De bebouwde kom van 's-Heerenberg is hiermee ontlast en de Drieheuvelenweg en de Immenhorst hebben hun status van provinciale weg (onderdeel van de N316) verloren.

De Burgemeester van Breemenweg loopt parallel aan (en deels op het tracé van) de al veel langer bestaande Borgstraat. De ventweg die grotendeels ten oosten van de Burg. Van Breemenweg verloopt wordt nu de Borgstraat genoemd. Ook ten westen van de weg ligt een ventweg; deze loopt van de rotonde met de Terborgseweg tot aan de Hartjensstraat. Vervolgens ontbreekt een stuk ventweg van circa 300 meter. Vanaf de rotonde met de Meilandsedijk ligt ten westen van de weg wel een stuk ventweg, dat in de weilanden ten zuiden van de Manege aan de Hartjensstraat 6 doodloopt. Ter hoogte van de kruisende Hartjensstraat is een viaduct aangelegd; de rijbaan voor auto's van de Hartjensstraat is onder het viaduct iets verdiept aangelegd, fietsers worden hier over aparte fietspaden gestuurd.
Al met al is er bij de aanleg heel wat grondwerk verricht. In de voorbereidende fase van de aanleg heeft de Archeologiegroep van de Heemkundekring hier op verzoek van de overheid archeologisch onderzoek gedaan.

De weg ligt grotendeels op het grondgebied van Azewijn, het noordelijke deel ligt echter nog net op het grondgebied van Zeddam. De weg heeft kadastraal geen adressen en dus ook geen postcode.

Kaart

Bezig met het laden van de kaart...