Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Katharina van Buren

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Katharina van Buren was de vrouw van Frederik III van den Bergh, de laatste heer van Bergh uit het Huis de Monte. Haar ouders waren Allard IV van Buren en Elisabeth van Bronckhorst-Batenburg.

Zij had slechts één dochter, Sophia. Sophia's huwelijk met Otto van der Leck was het begin van het Huis Van der Leck.

Katharina overleed op 19 mei 1410. Haar overlijden wordt, net als dat van haar man, dochter, schoonzoon en kleinzoon vermeld in een lijst in een aldt boecksken uit de tweede helft van de 15e eeuw. De lijst begint met de bede In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Hierna volgt onder het jaar 1410 haar overlijden:

Anno domini MCCCCX obiit Katharina, de Bueren filia, domina de Monte et de Bylandt, ipso die Potentianae martiris, cuius anima requiescat in pace.
(In het jaar des Heren 1410 overleed Katharina, dochter Van Buren, vrouwe van Bergh en Bylandt, op de naamdag van de martelares Potentiana, haar ziel rust in vrede.)

Het was destijds gebruikelijk een datum aan te duiden volgens de heiligenkalender. Katharina's sterfdag 19 mei is de naamdag van de heilige Potentiana (ook bekend als Pudentiana). Van Schilfgaarde merkt op dat in het oorspronkelijke handschrift staat Pontiani martiris ofwel martelaar Pontianus (van Spoleto). Zijn naamdag waren echter 14 en 19 januari, terwijl Katharina op 19 mei is gestorven, de naamdag van Potentiana. In het oorspronkelijke handschrift is waarschijnlijk Potentianae bedoeld in plaats van Pontiani. Adam II van den Bergh overleed op 14 januari (in 1312), wat wel een naamdag van de heilige Pontianus was.

Bronnen