Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Meuleman, Wilhelmus Bernardus Johannes

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Willy Meuleman werd geboren te 's-Heerenberg op 12 juli 1925.

Trompettist bij de Prins Bernhardkapel

Willy was korporaal bij het 2e bataljon van het 1e Regiment Infanterie (2-1 RI). Dit bataljon, dat kort na de oorlog werd gevormd uit oorlogsvrijwilligers, was gelegerd in de Wilhelminakazerne in Assen (tegenwoordig de Johan-Willem-Frisokazerne). Toen zij daar hun intrek namen, troffen de soldaten een groot aantal door de Duitsers achtergelaten muziekinstrumenten aan. Die konden zij niet ongebruikt laten liggen, en al gauw werd er, mede op intiatief van de bataljonscommandant en met financiële steun van de rest van het bataljon, een militaire kapel gevormd. Willy werd trompettist in deze kapel, die weldra van prins Bernhard de toestemming kreeg zich Prins Bernhardkapel te noemen.

Kort na de oprichting in Assen verhuisde de Prins Bernhardkapel naar Bloemendaal bij Haarlem, maar gaf concerten her en der in Nederland, onder andere ten bate van oorlogsslachtoffers voor de Stichting 1940-45. In augustus 1946 maakte de Kapel zelfs een tournee naar Denemarken.

Eind 1946 ontstond het plan op tournee naar Nederlands-Indië te gaan, maar dit stuitte op de moeilijkheid dat de verbintenis die de oorlogsvrijwilligers getekend hadden, in november 1946 afliep. Op aandringen van de kapelmeester hebben de muzikanten bijgetekend, zodat de Prins Bernhardkapel op 16 oktober 1946 met de Volendam naar Indië kon vertrekken. Kort voor vertrek was de Kapel nog op bezoek geweest op paleis Soestdijk. Op 12 november was de aankomst in Batavia.

In Indië werden in elf maanden tijd zo'n 540 optredens verzorgd, verspreid over de hele archipel. Daarbij heeft de Kapel per boot, landingsvaartuig, auto en vliegtuig 59.075 kilometer afgelegd. Een kleine illustratie van deze reis geeft een brief die Willy in de zomer van 1947 aan het Thuisfront in 's-Heerenberg schreef, en in het Kerkblad voor Bergh gepubliceerd werd.

"Hier is weer een stem uit Indië, die op zijn manier het nieuws naar Nederland zendt. Het gaat mij nog best, alsmede ook Frits Hövel, Bubi Lövering, Leo Geerlings, die ik voor twee weken nog gesproken heb in Batavia. Vandaar ben ik weer met onze kapel verder getrokken naar Sumatra (Medan). Ook hier trof ik twee 's-Heerenbergse jongens n.l. Teun Kniest en Pancraat Jacobs. Zij maken het nog best en laten ook veel groeten door middel van mijn brief naar 's-Heerenberg sturen. Over enkele dagen gaan we de frontposten hier langs en daar hoop ik Gerrit van Huet, Wim Hendriksen, Harry Hieltjes en Bernhard Elfring te treffen."

Op 10 oktober 1947 vertrok de Prins Bernhardkapel met de Kota Inten naar Nederland. De aankomst in Rotterdam was op 6 november 1947. Kort na de thuiskomst is de Kapel bij koningin Wilhelmina op bezoek geweest. De Prins Bernhardkapel werd in 1948 ontbonden. In 1975 hield de Kapel een reünie in de Johan-Willem-Frisokazerne in Assen, waar de leden in 1945 waren opgekomen.

Zijn verdere leven

Willy was werkzaam bij Drankenhandel Hein van Uhm te 's-Heerenberg.
Hij was de eerste dirigent van de Wiksbössels.
In 1972 werd hij lid van Sociëteit De Vriendschap.

Bij de festiviteiten ter gelegenheid van 's-Heerenberg - 600 jaar stad op 8 september 1979, was hij stadsomroeper. In een Middeleeuws kostuum deed hij burgers en buitenlui kond van de de diverse activiteiten die gingen plaatsvinden. Voor en na elke mededeling speelde hij een trompetsignaal.

Willy verzorgde met carnaval samen met zijn zwager Jan Gieling de muziek bij Café Schuurman. Toen zaten de bezoekers (klanten) nog aan tafels. Later werd het café verbouwd en gingen de tafels en stoelen eruit. De muziek werd met een bandrecorder, later een cassetterecorder met bandjes opgenomen van de RONO. Voordat het op plaat kwam werd het onder andere door Mientje bij Café Schuurman al volop gepromoot. Daarna kwam DJ Angelo met zijn muziek, die hedentendage nog steeds de muziek met de carnaval verzorgt.

Zie: Berghse liedjes in het dialect‎, Martin Jansen Senior en Bernard Engelbarts.

Willy overleed op 25 december 1986.

Bronnen

  • Dagboek Joseph Berendsen
  • Leeuwarder Courant van 19-10-1946, 14-11-1946, 17-12-1974, 24-3-1975
  • Wapenbroeders, uitgave van en voor de Nederlandsche strijdkrachten in Ned. Indië; 1e jaargang no. 26, 2e jaargang no. 30 en no. 39.
  • Checkpoint, Maandblad voor veteranen, Nr. 8 / Oktober 2007, blz. 32-34.
  • Benny Schuurman
  • Old Ni-js nr. 74, blz. 20