Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Serrarens, Augustinus Josephus Marie

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Herinnering aan de priesterwijding van pater Serrarens in 1933

Augustinus Serrarens werd geboren op 4 maart 1906 te Ossenisse in Zeeuws-Vlaanderen als zesde van de tien kinderen van Jacobus Serrarens en Louisa Christina de Maat. Hij is te zien op de foto van de Berghse jongens van 1927.

Serrarens was in de Tweede Wereldoorlog als Witte Pater in 's-Heerenberg. Voordien was hij in Afrika geweest als missionaris in een parochie aan het Victoriameer.

Na de arrestatie begin augustus 1941 van pastoor Galama en zijn kapelaans Van Rooijen en Hegge werden enkele Witte Paters door deken Van de Loo van het dekenaat Terborg aangewezen als waarnemers in de parochie. Pater Wouters had vanaf 6 augustus de leiding, terwijl enkele andere paters hem als assistent bijstonden. Pater Serrarens kwam op 14 september als vervanger van de paters Van de Hout en Surig.

Pater Serrarens is een aantal keren met de was voor pastoor Galama en de kapelaans heen en weer gefietst naar het Huis van Bewaring in Arnhem, onder andere op 29 september en 13 oktober 1941. Op deze beide dagen was pater Brouwer zijn reisgezel. Die dertiende oktober was een droeve dag. Ze vernamen dat kapelaan Van Rooijen niet meer in Arnhem was, en moesten zijn wasgoed onverrichter zake mee terugnemen naar 's-Heerenberg.

Bovendien zagen ze hoe kapelaan Hegge lopend tussen twee marechaussees de gevangenis verliet. Zij volgden de kapelaan en zijn begeleiders en kwamen aldus bij het station terecht, waar zij Hegge kort hebben kunnen spreken. Dit gesprek vond waarschijnlijk op het stationsplein of in de stationshal plaats, want uit de bronnen blijkt niet dat Serrarens en Brouwer hebben gezien welke trein kapelaan Hegge moest instappen. Pas later bleek dat hij op weg was naar Kamp Amersfoort.

Een week later is Serrarens weer naar Arnhem gefietst, maar dit keer alleen. Nu hoefde enkel de was van pastoor Galama gebracht te worden, en dat kon makkelijk op één fiets gedaan worden.

Rond de jaarwisseling 1941-1942 is Serrarens lange tijd ziek geweest. Na zijn herstel in februari bleef hij aan als oudere kapelaan, gesteund door de jonge kapelaans pater Brouwer en pater Opdencamp.

Later was pater Serrarens actief in de nieuwe verzetsgroep die was ontstaan nadat in mei 1944 de Groep Cappetti was opgerold.

Aan het eind van de oorlog heeft hij meegeholpen bij de verzorging van de zieke dwangarbeiders die toen uit Kamp Rees naar het Patersklooster werden gebracht. In het kader van het ontspanningsprogramma dat de zieken zelf organiseerden, heeft hij twee keer een lezing gehouden over zijn belevenissen als missionaris in Afrika.

Serrarens is later uitgetreden en getrouwd met Maria Agnes Bernhardina te Boekhorst, geboren op 7 juli 1922 te Emmerik. Ze hebben in 's-Heerenberg aan de Oude Doetinchemseweg gewoond.

Hij overleed in 's-Heerenberg op 14 mei 1977, 71 jaar oud. Zijn vrouw overleed op 11 oktober 2008 in Terborg. Beide zijn begraven op de algemene begraafplaats in 's-Heerenberg.

Bronnen