Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Tersteeg, Antonius Johannes

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Pastoor Tersteeg in zijn laatste levensjaar

Antonius Johannes Tersteeg werd op 9 januari 1932 geboren in Utrecht, waar hij op 19 juli 1959 priester werd gewijd .

Hij was kapelaan in Denekamp en Apeldoorn voor hij op 2 maart 1973 werd benoemd tot 21e pastoor na de Reformatie van de parochie Zeddam. Hij was de opvolger van pastoor Platenkamp, die op 21 oktober 1972 was overleden. In de tussenliggende maanden was kapelaan Simons van de Sint Pancratiusparochie in 's-Heerenberg als waarnemend pastoor in Zeddam geweest.

Pastoor Tersteeg ging op 1 september 1999 met emeritaat. Hij werd opgevolgd door pastoor Tervoort, die werd benoemd voor de zes parochies van het samenwerkingsverband Wehl–Nieuw-Wehl–KilderBeek–Zeddam–Braamt. De parochies Zeddam en Braamt hadden zich in 1997 bij de andere vier parochies aangesloten. Dit samenwerkingsverband is in 2010 opgegaan in de grotere fusieparochie Heilige Gabriël.

In mei 2001 werd pastoor Tersteeg assistent-priester voor Schalkwijk, Tull en 't Waal, 't Goy en Houten. Deze plaatsen maken deel uit van het parochieverband Kromme Rijnstreek.

Hij is 28 jaar pastoor van Zeddam geweest, waarvan veertien jaar lang tevens deken van het dekenaat 's-Heerenberg. Op 1 janauri 1994 werd hij opgevolgd door deken Van merm, die een grote rol speelde in de reorganisatie van de dekenaten van het aartsbisdom Utrecht. In de periode 1993-1995 werden de dekenaten 's-Heerenberg, Terborg en Zevenaar samengevoegd tot het dekenaat Montferland. Dit was de eerste stap in een proces dat leidde tot de opheffing van de dekenaten in het aartsbisdom.

Pastoor Tersteeg schreef in 1975 het voorwoord voor De parochie Zeddam 1150-1975. Hierin is over vele Zeddamse pastoors iets te lezen; van Heer Jacob, die in documenten uit 1272 en 1281 wordt genoemd, tot Tersteeg zelf.

In Schalkwijk vierde pastoor Tersteeg op 19 juli 2009 zijn 50-jarig priesterfeest. Na afloop van de speciale dienst in de Sint Michaëlkerk in Schalkwijk kreeg hij van burgemeester Lamers van Houten de versierselen opgespeld van Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ter gelegenheid van zijn gouden jubileum schreef hij zelf de nu volgende levensschets, die verscheen in het parochieblad van Schalkwijk.


50 JAAR PRIESTER

Straks, over een paar weken op 19 juli, mag ik met u en met jullie vieren, dat ik 50 jaar geleden door kardinaal B. Alfrink tot priester ben gewijd in de kathedraal te Utrecht aan de Lange Nieuwstraat. Deze kerk was toen ook mijn parochiekerk, omdat wij aan de Oude Gracht woonden, waar mijn vader een schildersbedrijf had aan de "Werf". Het was op de hoek van de Brandstraat naast de toenmalige Paus Adriaanschool. Ik was in mijn jeugdjaren bij de fraters op school en in mijn jeugd voor de oorlog, tijdens en na de oorlog misdienaar in de kerk. Op de binnenhof van het tegenwoordige Catharijneconvent voetbalden we en helaas sneuvelde daar wel eens een ruit.

In 1945 na de oorlog, het was juli, ben ik via het Rode Kruis samen met een aantal jongens en meisjes naar Zwitserland gegaan voor lichamelijk herstel. Met Canadese vrachtwagens werden we naar Nijmegen gebracht en vandaar ging de reis via Frankrijk met de trein naar Bazel. Daar werden we verspreid over het land en ik kwam te wonen in de stad St. Gallen. In mijn dagboek heb ik heel enthousiast verteld over mijn "pleegouders", en over de schitterende kathedraal in St. Gallen en de wereldberoemde bibliotheek in het klooster aldaar. Over de bergen en de schoonheid van de natuur raakte ik niet uitgepraat. Op een avond in augustus 1945 heb ik vanuit St. Gallen naar huis een brief geschreven, waarin ik aangaf graag naar het seminarie te willen gaan. Ik zat toen reeds op het Bonifatiuslyceum. Ik wilde hogerop. Deze brief heeft mijn vader altijd bewaard en stond afgedrukt in mijn feestboekje b.g.v. de eerste heilige mis in de kathedraal te Utrecht. In Apeldoorn (kleinseminarie), in Dijnselburg te Huis ter Heide en in Rijsenburg te Driebergen heb ik mijn studiejaren doorgebracht. Op 19 juli 1959 werd ik priester gewijd in Utrecht, zoals ik reeds vertelde. Het werd een dag om nooit te vergeten, 50 jaar geleden…..

Mijn eerste parochie werd Denekamp, waar ik samen met de pastoor en nog twee andere kapelaans aan de pastorale praktijk begon; hier bleef ik tot eind 1961. Toen werd ik benoemd aan de Teresiaparochie te Apeldoorn. Naast het parochiewerk kreeg ik ook te maken met lesgeven aan het voortgezet onderwijs en het jongerenwerk in Apeldoorn. In de zomermaanden ben ik ook nog reserveaalmoezenier aan de Willem-Driekazerne geweest. Twee pastoors maakte ik daar mee. De een stierf en de ander kreeg een andere parochie. Bijna 12 jaar bleef ik in Apeldoorn te midden van een grote nieuwbouwwijk. In maart 1973 werd ik pastoor in de Achterhoek en wel in Zeddam, waar ik 28 jaar zou blijven als pastoor en 14 jaar als deken van het dekenaat 's-Heerenberg. Het was daar ook een fijne tijd. Het werken in de St. Oswaldusparochie heeft mij goed gedaan, maar ik wilde weer terug naar mijn geboortestreek. Het werd uiteindelijk Schalkwijk, waar ik als assistent-priester werkzaam ben voor Schalkwijk en 't Goy en Houten.

Vanaf juni 2001 ben ik bij u en bij jullie. Te midden van jullie mag ik mijn 50-jarig priesterfeest vieren. Graag had ik mijn overleden Diny Bonekamp dit feest ook gegund. Helaas, het liep anders. Gelukkig zijn Monique en Annie de ondersteunende dames, die met de regelmaat van de klok de nodige hulp verrichten. Alle hulde daarvoor. Ook het parochiebestuur, de pastoraatsgroep, diaken Henk Schoot, de collega's in het pastoraat, veel dank voor de prettige samenwerking.

U allen, veel dank voor het samen - kerk- zijn en hopelijk een mooie en fijne dag op 19 juli a.s.

A.J. Tersteeg, pastor


Pastoor Tersteeg overleed op 19 april 2011 in Schalkwijk. Hij is 79 jaar oud geworden.

Het bidprentje van pastoor Tersteeg
Klik voor een vergroting


Bronnen