Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging Azewijn van de A.B.T.B.

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De Coöperatieve Aan-en Verkoopvereniging Azewijn van de A.B.T.B. G.A. te Azewijn is per notariële akte opgericht op 17 mei 1950.

De Coöperatie heeft een lange historie en heeft onder verschillende namen bestaan.

Er waren minimaal twee voorlopers, namelijk:

 • Afdeling Azewijn van den Aartsdiocesanen R.K. Boeren-en Tuindersbond te Arnhem
 • Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereeniging Azewijn G.A

Vervolgens waren er twee fusies, waarbij achtereenvolgens ontstonden:

 • Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging Azewijn-Netterden van de A.B.T.B. W.A.
 • Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging Berghland van de A.B.T.B. W.A.

de Nederlandschen Boerenbond afdeling Azewijn

De Maasbode van 28 juni 1896 vermeldde de afdelingen Azewijn en Beek.

De Boerenbond is opgericht in 1896, verdere gegevens over de oprichters en het bestuur ontbreken.

Afdeling Azewijn van den Aartsdiocesanen R.K. Boeren-en Tuindersbond te Arnhem

Az7-CAVV.jpg

Deze bond is per notariële akte opgericht op 12 december 1917 en ontbonden per 22 april 1942. Per deze datum is de bond met alle activa en passiva overgegaan naar de Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereeniging Azewijn G.A..

In het streven naar een puur katholieke organisatie werd op initiatief van de leiders van het Aartsbisdom Utrecht in 1917 de Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond ABTB opgericht.

Soort bedrijf: Aankoop van kunstmeststoffen, granen en steenkool, vanaf 1934 ook brandstoffen.

Het bestuur in 1935

 • Azewijn 100
 • Azewijn 101
 • Azewijn 47
 • Azewijn 7
 • Azewijn 44
 • Azewijn 47
 • Voorzitter
 • Vice-voorzitter
 • Secretaris-zaakvoerder tot 1938
 • lid
 • lid
 • Secretaris-zaakvoerder vanaf 1938

Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereeniging Azewijn G.A.

Az22-CAVV.jpg

De vereniging is per notariële akte opgericht op 22 april 1942 en ontbonden per 1950 ingevolge het genomen besluit van de ledenvergadering op 19 maart 1947. Per deze datum is de vereniging overgegaan naar de Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging Azewijn van de A.B.T.B. G.A.

Soort bedrijf:

Handel in Land- en Tuinbouwartikelen en al hetgeen daarmee verband houdende, zoals ruwvoer, voerartikelen, voerkoeken, verwerkt en/of onverwerkt granen, bakrogge, zaaigranen en zaaizaden, pootaardappelen en ander pootgoed, hooi en stroo, conseerveringsmiddelen, bestrijdingsmiddelen, chemicaliën, meststoffen, touwwerk, zakken, koe- en paarddekken, rietmatten, oliën en vetten, brandstoffen, turfstrooisel, landbouwwerktuigen en -machines, ijzerwaren en alle benoodigheden voor veeteelt, land- en tuinbouw in den ruimsten zin, etc.

Het bestuur

 • Hoegen Antonius Hermanus
 • Berntsen Hendrikus Theodorus
 • Giesen Antonius Hendrikus M.
 • Azewijn 100
 • Azewijn 44
 • Azewijn 47
 • Voorzitter
 • Vice-voorzitter
 • Secretaris-zaakvoerder tot 1948, daarna nog wel voor brandstoffen.

Zaakvoerder vanaf 1948, behalve voor brandstoffen, was Hendrikus Johannes Joling, Azewijn 108. Hij werd opgevolgd door Johannes C. Pothoff.

Raad van Commissarissen

 • Azewijn 101
 • Azewijn 7
 • Azewijn 21
 • Voorzitter
 • Secretaris
 • lid

Ledenlijst 1944

 • Alofs J.H.
 • Arnting B.J.
 • Beijer B.H.
 • Beijer F.H.
 • Berendsen W.A.M.
 • Berntsen H.J.
 • Berntsen H.Th.
 • Brandts E.A.A.
 • Bultink H.W.
 • Delleman J.M.
 • Eringfeld J.B.
 • Evers A.H.
 • Garben J.H.G.
 • Geerling W.
 • Gerritsen A.J.
 • Gerritsen H.M.
 • Gerritsen-Radermacher wed. W.J.
 • Giesen A.H.M.
 • Hansen G.W.
 • Hansen J.Th.
 • Harmsen W.W.
 • Helmers H.B.
 • Hesseling G.F.
 • Hettelaar A.W.
 • Hoegen A.E.
 • Hoegen A.H.
 • Jansen A.H.
 • Joling H.J.
 • Kaalberg G.J.
 • Kempers W.
 • Ketelaar A.A.
 • Ketelaar A.E.
 • Kobessen H.
 • Lankhorst H.I.
 • Lensing F.J.
 • Lucassen A.W.H.
 • Azewijn 64
 • Azewijn 86
 • Azewijn 82
 • Azewijn 70
 • Azewijn 27
 • Azewijn 48
 • Azewijn 44
 • Azewijn 47
 • Azewijn 69
 • Azewijn 3
 • Vethuizen 27
 • Azewijn 96
 • Azewijn 49
 • Azewijn 21
 • Azewijn 23
 • Azewijn 101
 • Azewijn 10
 • Azewijn 47
 • Azewijn 41
 • Azewijn 40
 • Azewijn 107
 • Azewijn 35
 • Azewijn 32
 • Azewijn 71
 • Azewijn 102
 • Azewijn 100
 • Azewijn 1
 • Azewijn 108
 • Azewijn 34
 • Azewijn 30
 • Azewijn 31
 • Azewijn 28
 • Azewijn 53
 • Azewijn 7
 • Azewijn 85
 • Azewijn 94
 • Meijer J.H.
 • Messing G.W.
 • Messing J.W.
 • Otten W.Th.
 • Peters J.
 • Peters Th.A.
 • Pruijs-Jansen wed. H.
 • Roelofsen J.
 • Schoemaker Th.J.
 • Scholten B.J.
 • Sinderink A.G.
 • Steenbreker G.J.
 • Straub G.
 • te Boekhorst B.Th.
 • te Wiel A.M.B.
 • te Wiel Th.
 • ten Have A.W.
 • ten Have Th.J.
 • Theunissen G.E.
 • Thomassen W.B.
 • Thus J.H.
 • Tiggelovend A.J.
 • van den Barg G.J.Th.
 • Venhoven A.
 • Venus G.B.
 • Verheij B.
 • Wenting G.A.
 • Wezendonk G.J.F.
 • Willemsen J.H.
 • Winters B.S.
 • Winters H.
 • Wissink L.
 • Wolters H.
 • Azewijn 11
 • Azewijn 116
 • Azewijn 51
 • Azewijn 114
 • Azewijn 19
 • Azewijn 106
 • Azewijn 76
 • Vethuizen 1
 • Azewijn 68
 • Azewijn 25
 • Azewijn 4
 • Azewijn 97
 • Azewijn 37
 • Azewijn 14
 • Azewijn 27
 • Azewijn 26
 • Azewijn 105
 • Azewijn 22
 • Azewijn 55
 • Azewijn 75
 • Azewijn 13
 • Azewijn 93
 • Azewijn 43
 • Azewijn 72
 • Azewijn 18
 • Azewijn 29
 • Azewijn 6
 • Azewijn 73
 • Azewijn 39
 • Azewijn 99
 • Azewijn 77
 • Azewijn 8
 • Azewijn 5

Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging Azewijn van de A.B.T.B. G.A.

De vereniging is per notariële akte opgericht op 17 mei 1950. In deze notariële akte staan 65 Coöperatieve Aankoop-en Verkoopverenigingen vermeld met de toevoeging van de ABTB, hoofdzakelijk met Gelderse gemeenten. Voor Bergh waren dit behalve Azewijn ook Beek, Kilder, Stokkum en Zeddam.

Per 1 juli 1969 wijzigden de statuten en veranderde naam in Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging Azewijn-Netterden van de A.B.T.B. W.A. ingevolge het genomen besluit van de ledenvergadering op 21 augustus 1969.

Het bestuur in 1956

 • Giesen Antonius Hendrikus Maria
 • Berntsen Albertus Wilhelmus R.J.
 • Lankhorst Hendrikus Ignatius
 • Geerling Wilhelmus
 • Joling Hendrikus Johannes
 • Azewijn 47
 • Azewijn 44
 • Azewijn 7
 • Azewijn 21
 • Azewijn 108
 • Voorzitter
 • Secretaris
 • lid
 • lid
 • lid

Raad van Toezicht

 • Berendsen Wilhelmus Alphonsus M.
 • Messing Johannes Wilhelmus
 • Azewijn 27
 • Azewijn 51
 • Voorzitter
 • lid
Zaakvoerder per 1 maart 1953 was Johannes C. Pothoff tot zijn overlijden op 5 november 1963. Zijn opvolger met de titel directeur werd Gerhardus A.B. Tolkamp.

Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging Azewijn-Netterden van de A.B.T.B. W.A.

De vereniging is per notariële akte opgericht op 1 juli 1967.

Per 11 mei 1971 wijzigden de statuten en veranderde de naam in Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging Berghland van de A.B.T.B. W.A.

De vestiging in Azewijn bleef bestaan alsmede die in Netterden aan de Papenkampseweg 1; deze bestond al in 1917.

Het bestuur in 1969

 • Giesen Antonius Hendrikus Maria
 • van de Heiden Henricus Theodorus
 • Joling Hendrikus Johannes
 • Hoegen Carel A.J.
 • Berntsen Albertus Wilhelmus R.J.
 • Hooijman Johannes Petrus J.
 • Loman Wilhelmus Johannes
 • Simmes Bernardus Hermanus
 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Vice-voorzitter
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid

Raad van Toezicht

 • Berendsen Wilhelmus Alphonsus M.
 • Bolder Bernardus Cornelis H.
 • ten Have Hendrikus Wilhelmus
 • Braam Hendrikus Johannes
 • Geuijen Henricus Albertus M.
 • Roes Johannes Theodorus
 • Azewijn Marssestraat
 • Azewijn Op den Dam
 • Azewijn Gerwardstraat
 • Netterden Omsteg
 • Netterden Jonkerstraat
 • Netterden Jonkerstraat
 • Voorzitter
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid

Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging Berghland van de A.B.T.B. W.A

Az144-CAVV.jpg

De vereniging is per notariële akte opgericht op 11 mei 1971 en ontbonden per 1 januari 1977 ingevolge het genomen besluit van de ledenvergadering op 20 december 1976.

De drie bestaande Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging van Azewijn-Netterden, Beek en Dichteren-Wijnbergen werden samengevoegd in deze nieuwe Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereniging.

Uitgeoefend bedrijf: Maalderij en mengerij, kleinhandel in granen, meng- en veevoeders, brandstoffen, kunstmeststoffen, bestrijdingsmiddelen, ijzerwaren en gereedschap, turfstrooisel, zaai- en pootgoed, oliën en vetten, smeermiddelen.

De nieuwe hoofdvestiging kwam aan de Wijnbergseweg 105 in Doetinchem.

De drie bestaande vestigingen bleven als filiaal bestaan:

 • In Azewijn aan de Gendringseweg 4, bestond al sinds 1918
 • In Beek aan de Sint Jansgildestraat 16, bestond al sinds 1926
 • In Netterden aan de Papenkampseweg 1, bestond al sinds 1917.

Het bestuur in 1971

 • Giesen Antonius Hendrikus Maria
 • Kremer Johannes Arnoldus
 • Hoegen Carel A.J.
 • Bolder Bernardus Cornelis H.
 • Hooijman Johannes Petrus J.
 • ten Have Hendrikus Wilhelmus
 • van de Heiden Henricus Theodorus
 • Loman Wilhelmus Johannes
 • Gerritsen Theodorus Gerardus
 • Hakvoort Hendrikus Bernardus A.J.
 • Hansen Gerardus Franciscus
 • Hendricksen Gerardus Johannes
 • van Schriek Johannes Engelbertus
 • Bles Franciscus Johannes
 • Klaassen Gerardus Johannes
 • Dimmendaal Bernardus Cornelis H.
 • Kock Johannes Bernardus
 • Voorzitter
 • Secretaris
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
 • lid
Directeur bleef Gerhardus A.B. Tolkamp tot april 1973, zijn opvolger was Gerardus A. Aloysus.

Beeldmateriaal

De Graafschapbode 22-05-1931
Rekening en Balans 1942-1943

Bronnen