Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Brantsen, Amelia Jacqueline Julie

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Jonkvrouwe Amelia Jacqueline Julie Brantsen werd op 26 augustus 1875 geboren op Huize Wielbergen in Angerlo als dochter van jonkheer Carel Marie Brantsen, burgemeester van Angerlo, en Jacqueline Sophie gravin van Limburg Stirum. Haar roepnaam was Aimée.

Omstreeks 1921 kocht zij Wolkenland in het bos bij Beek van de kunstschilder Leeb Garschagen. Bij deze koop heeft, zonder dat zij daar weet van had, haar nicht Alice Gatacre-De Stuers bemiddeld. Alice was de dochter van Victor de Stuers, wiens vrouw een zus van Aimées moeder was. Het feit dat Aimée net als Leeb Garschagen schilderde, kan een rol bij de verkoop hebben gespeeld.

Aimée liet Wolkenland verbouwen en vergroten en heeft er vervolgens van de zomer van 1923 tot april 1931 gewoond. Volgens het bevolkingsregister kwam zij pas in januari 1924 in de gemeente aan, maar deze late inschrijving zal met de verbouwing verband houden. Om het hele perceel liet zij een hek aanleggen met drie toegangspoortjes. Een van deze poortjes is nog steeds terug te vinden in het bos achter Wolkenland. Het terrein werd bewaakt door meerdere bouviers en schnauzers, die hun vaste routes liepen langs het hekwerk.

Zij was ongehuwd, maar heeft gedurende haar zeven jaren in Wolkenland een hele schare personeel in dienst gehad. Het bevolkingsregister vermeldt een opeenvolgende reeks van keukenmeiden, dienstboden, huisknechten en een kamenier; in totaal veertien mensen. Een korte tijd, van november 1928 tot juli 1929, had ze zelfs een chauffeur in dienst. Al in 1899 had zij een Renault gekocht.

Ze kreeg regelmatig bezoek van pastoor Van Sonsbeeck van Stokkum, die zich dan met de auto van smid Bongers in 's-Heerenberg liet voorrijden.

In 1926 schonk zij de hervormde kerk in 's-Heerenberg ter gelegenheid van de voltooiing van de restauratie een kast, een geldkist en een Friese staartklok (zie foto's nr. 10, 11 en 12 in dit fotoalbum). In datzelfde jaar liet zij een grote natuursteen die bij de Drilkuil in 's-Heerenberg was uitgegraven, bij haar villa plaatsen.

In 1931 verkocht zij Wolkenland aan het Amsterdams Lyceum, dat de villa tot de dag van vandaag in gebruikt heeft als schoolbuitenverblijf. Aimée verhuisde toen naar Huis Rhederoord bij De Steeg in de gemeente Rheden. Deze buitenplaats had zij in 1926 geërfd van haar ongehuwde tante Julie Henriëtte Brantsen. Zij bleef er wonen tot haar dood op 30 juli 1951.

Uit De Graafschapbode van
11 mei 1923
Uit De Graafschapbode van
21 september 1926
Een bericht uit Angerlo in
De Graafschapbode van 7 augustus 1923


Bronnen