Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Fotoalbum Nederlands Hervormde kerk 1962

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

In mei 1962 heeft J.H.A. van Heek de Hervormde kerk in 's-Heerenberg een fotoalbum aangeboden.
Er is ook een fotoalbum met foto's uit de jaren 1925-2008.

De foto's en hun bijschriften uit het album van 1962 zijn hieronder gereproduceerd. Het handgeschreven voorwoord op de eerste bladzijde luidt:


Fotoalbum van voorwerpen met historische of kunsthistorische betekenis in en om de Nederl. Hervormde Kerk te 's-Heerenberg, naar opnamen van J.H. Fischer te Silvolde, aangeboden aan de kerkvoogdij der Nederl. Hervormde gemeente door de samensteller J.H.A. van Heek, mei 1962, met een copie voor de Stichting tot instandhouding der goederen en rechten van het Huis Bergh. De gegevens voor de beschrijving zijn o.m. ontleend aan:
Mr. A.P. van Schilfgaarde: Het archief v.h. Huis Bergh (1932)
A.F. Muschart: Grafzerken en memoriestenen in de Nederl. Herv. Kerk te 's-Heerenberg (Gelre 1941)
Mr. A.P. van Schilfgaarde: Het Huis Bergh (1950)
G.J. Vriesen en J. Legêne: Herstel v.h. Orgel der Herv. Kerk te 's-Heerenberg (Het Orgelblad, 1959)
Het archief der Nederl. Hervormde Gemeente, 's-Heerenberg
Mondelinge mededelingen v.d. heren G.J. Vriezen en P. Hofstraat.
Alle grafzerken welke zich thans in de kerk bevinden, lagen voor 1925 op het kerkhof, tegen de oostelijke kerkmuur, waar zij stellig oorspronkelijk niet gelegen hebben. De enige grafsteen die vermoedelijk nog op zijn oorspronkelijke plaats ligt, is die van Gerrit Greve, in de consistoriekamer. De zich daaronder bevindende grafkelder is evenwel leeg.


De tekst op bladzijde 41 luidt:


Op de hierna volgende bladzijden zijn afgebeeld:
De drie klokken die op 21 Juni 1496 door Geert van Wou gegoten werden en sedert 197 in de toren der R.K. Kerk hangen, in welk jaar zij volledig eigendom van de parochie waren geworden.
Zij dateren uit de tijd van Oswald I, de eerste graaf van den Bergh.
Mr. van Schilfgaarde vermeldt ten onrechte op blz. 74 van "Het Huis Bergh", dat de klokken bij de veiling van 1839 eigendom der R.K. gemeente waren geworden. Eerst in 1897 heeft de N.H. gemeente haar recht op de mede eigendom aan de parochie verkocht, voor de somma van f 4000,-
Het voormalige schoollokaal is tot 1842 gemeenschappelijk eigendom der N.H. en R.K. kerken geweest. In dat jaar heeft de parochie haar deel aan de N.H. gemeente verkocht, tegelijk met haar deel van het kerkhof. Het schoollokaal is hierop tot woning verbouwd. Deze woning werd per 1 mei 1845 verhuurd aan de koster G.J. Botzen.

Bronnen