Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Cohen, Geertruida

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Truusje (links) met Iesje en Jenny in 1937

Truusje Cohen werd op 7 augustus 1928 geboren in 's-Heerenberg als dochter van Simon Cohen en Roosjen de Leeuw. Zij had een oudere zus, Jenny, en een jongere broer, Iesje. Haar vader had een slagerij aan de Marktstraat in 's-Heerenberg.

Truusje en haar naasten hebben de Tweede Wereldoorlog niet overleefd. Op een dag in april 1943 zijn zij 's morgens vroeg om een uur of vier, vijf met de tram naar Doetinchem gegaan. Truusjes tante Sophia, die ondergedoken was, maar werd verraden, schreef op 30 augustus 1943 in haar laatste brief vanuit het doorgangskamp Westerbork, dat ze daar had gehoord dat het gezin van haar broer eerst naar het concentratiekamp in Vught waren gebracht en later naar Westerbork. Truusje en haar broer en zus worden in elk geval genoemd als deelnemers aan het kindertransport dat op 7 juni 1943 plaatsvond van Vught naar Westerbork.

Bij aankomst in Westerbork bleek dat Truusje, net als Iesje, roodvonk had, een infectieziekte die destijds vooral onder kinderen nog voorkwam. Haar vader en Jenny werden toen doorgestuurd naar Polen, waar zij op 11 juni in Sobibor omkwamen – slechts vier dagen na het vertrek uit Vught. Zij waren 51 en 16 jaar oud. Truusje had met haar moeder en Iesje in Westerbork moeten achterblijven, maar een maand later, op 9 juli, stierven ook zij in Sobibor. Zij waren 13, 42 en 12 jaar oud.

Ook de kinderen van David Bloemendaal en Joseph Jacobs zijn met de kindertransporten van 6 en 7 juni 1943 van Vught via Westerbork naar een vernietigingskamp in Polen gebracht en daar omgekomen.

Truusje en het gezin waar zij toe behoorde worden herdacht op het oorlogsmonument in 's-Heerenberg. Verder worden zij vermeld in het Digitaal Monument van de Joodse Gemeenschap, het Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting en Yad Vashem's Central Database of Shoah Victims' Names.

In het Kerkblad voor Bergh van vrijdag 31 augustus 1945 stond de volgende Oproep:


Ondergetekende, gemachtigde van den door den Militairen Commissaris van het District Doetinchem aangestelde bewindvoerster over het vermogen van Izaak Cohen, Simon Cohen, Roosje Cohen de Leeuw en kinderen, gewoond hebbende Marktstraat 31 te 's-Heerenberg, verzoekt allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan, of goederen, gelden of bescheiden onder hun berusting hebben van, of borgtochten hebben lopen ten name van voornoemden, hiervan vóór of op 15 September 1945 schriftelijk opgave te willen doen aan onderstaand adres.
De gemachtigde: Alex Heilbron, Beëdigd makelaar en taxateur, Kantoor: Keppelseweg 21, Doetinchem.


Truusjes overlijden is op 17 mei 1950 ingeschreven in de gemeente Bergh. Dit gebeurde krachtens een wet uit juni 1949 betreffende het opmaken van overlijdensakten van vermisten. Als bewijs van het overlijden gold een officiële mededeling van de Commissie tot het doen van aangifte van overlijden van vermisten gedateerd 16 februari 1950. De overlijdensaktes van haar moeder en Iesje zijn eveneens gedateerd op 17 mei 1950. Haar vaders akte is gedateerd op 28 april 1950, maar van Jenny is geen akte gevonden.

De officiële mededeling No. 31994 van de Commissie tot het doen van aangifte van overlijden van vermisten van Truusje Cohens overlijden in Sobibor.
Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.
Truusje Cohens overlijdensakte in de gemeente Bergh

Bronnen