Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Tramweg Zutphen-Emmerik

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Het begin en het einde

De ZE-tram was de tram van Zutphen naar Emmerik via Doetinchem en 's-Heerenberg.

Nog in 1882 stemde de Berghse gemeenteraad tegen de aanleg van de tramlijn. Deze zou te gevaarlijk zijn, maakte paarden aan het schrikken en ze benadeelde de voerlieden. Het duurde daarna nog achttien jaar voor op op 20 oktober 1900 de Naamlooze Vennootschap: Tramwegmaatschappij Zutphen-Emmerik werd opgericht ten overstaan van notaris Anthony Moll in Doetinchem. Een ontwerp van de oprichtingsakte was goedgekeurd bij koninklijk besluit no. 29 van 27 februari 1900.

Bij de oprichting waren er een kleine tweehonderd aandeelhouders, waarvan ruim de helft op die 20e oktober aanwezig was om de oprichtingsakte te tekenen. De volgende aandeelhouders kwamen uit de gemeente Bergh.

Twee aandeelhouders hadden eerder in Bergh gewoond:

Het baanvak tussen Zutphen en 's-Heerenberg werd op 12 september 1902 in gebruik genomen. Het personenvervoer werd gestaakt op 15 mei 1949. Tot 1953 reden er nog trams voor goederenvervoer van Doetinchem naar 's-Heerenberg, daarna is deze lijn opgebroken. Op topografische kaarten wordt tot en met 1953 de "stoomtram naar Doetinchem" nog aangeduid.

Route tram.jpg
Uit Het Nieuws van den Dag van 10 september 1902
De locomotief "Vrijland" uit 1904 in het
Spoorwegmuseum te Utrecht


Dienstregelingen


1902-De nieuwe tram!

Halteplaatsen

Doetinchem

Tram Zeddam sHberg.jpg

In Doetinchem bij het tramstation aan de Keppelseweg konden passagiers in- en overstappen op de tram richting Gaanderen, Terborg, Silvolde, Ulft en Gendringen, of de tram naar Bergh en Emmerik nemen.

In het adresboek 1935 staan onder Doetinchem de volgende Tramwegmaatschappijen:

 • N.V. Geldersch-Overijsselsche Stoomtram Mij., Keppelscheweg.
 • N.V. Geldersch-Westfaalsche Tramweg Mij., Keppelscheweg.
 • N.V. Geldersche Tramweg Mij., Keppelscheweg, Telefoon 130.
 • N.V. Tramweg Mij. Zutphen-Emmerik, Ds. v Dijkweg, Telefoon 29.

De ZE-tram ging langs de gasfabriek, over de stadswal (Gaswal?) naar de Oude IJsselbrug (nu alleen voor fietsers en voetgangers).

Na de Tweede Wereldoorlog was er een noodbrug en kon de tram niet over de Oude IJssel. De halte was toen bij de brug. Via de Wijnbergseweg, waar Conserven Blom gevestigd was, ging de tram naar Halte Wijnbergen; het station van de NS in de gemeente Doetinchem. Bartje Krijt had daartegenover een hotel-café. In Adresboek 1935 staat S.A. Krijt, Hotel Pension Wijnbergen, Wijnbergscheweg 86, telefoon 229.

Wijnbergen

Tram Loc 4 (Drempt) in Wijnbergen station N.S. 25-8-1952

Na Halte Wijnbergen werd de gemeentegrens gepasseerd bij Café De Hoop en de kerk, waar men kon in- en uitstappen. Vervolgens reed de tram over de Doetinchemseweg, tussen school de Tol en de bakkerij van Hebing door naar de Botteram, waar ook een halte was.

Braamt

Stoomtram emmerik.gif

In Braamt liep de tram van de Botteram over de Wijnbergseweg en de Zeddamseweg en kwam zo langs de Koendersmolen, waar een halte was.

De volgende haltes waren:

 • Kersjeslaan
 • 't Hofke


Zeddam-Vinkwijk

In Zeddam liep het tracé over de Oude Doetinchemseweg en was een station met een koffiehuis. Tegenwoordig is dit huisnummer 63 met Restaurant "Il Tonno Rosso".

Bij molen De Volharding in Vinkwijk was een aftakking naar Terborg. Die tram reed via de Vinkwijkseweg naar de Terborgseweg en kwam ook langs de zuivelfabriek in Klein-Azewijn.

De lijn naar Lengel en 's-Heerenberg liep verder over de Oude Doetinchemseweg in zuidelijke richting.

Het stationskoffiehuis in Zeddam toen J.H. Claessen, de vader de onderwijzers J.A. en J.H. Claessen, daar stationschef was.
Klik op de foto voor een vergroting.
Locomotief De Suffe Hendrik bij station Zeddam
Gezicht op Zeddam met op de voorgrond de tram met wagons
Het Stations-Koffiehuis (ook genoemd: Stations-Café) in het woonhuis van Theodorus Kleinpenning aan de Oude Doetinchemseweg in Zeddam. Op de achtergrond het tramstation en de tram. Ca. 1905
Klaarstaande Tram Loc 26 richting Terborg 22-5-1944


Lengel

De Tram vervolgde zijn weg over de tegenwoordige Oude Tramweg langs het zogenaamde Rooie Darp. Vervolgens verliep het tracé over de Zeddamseweg tot bij huisnummer 2. Tegenover dat huisnummer verliep de trambaan niet meer over of langs een weg, maar op een eigen spoortracé dat ook tegenwoordig nog duidelijk op de kadastrale kaarten te herkennen is.

Vanaf de Landweg en vervolgens langs het voetbalveld van VVL in Lengel is een gedeeltelijk onverhard fietspad dat herinnert aan de route van de tram. Als we het Rondje Bergh fietsen en vanaf de Antoniusstraat de Landweg ingaan, is het fietspad aan de linkerkant. Dit fietspad komt in 's-Heerenberg op de Kornhorst bij de kruising met De Huisakker uit en hier liep vroeger ook de tram.

Haltes:


's-Heerenberg

In 's-Heerenberg kwam het tracé uit op het zuidelijkste deel van de huidige Kornhorst en boog vanaf daar in westelijke richting de Lengelseweg op. Ook dit tracé is op kadastrale kaarten nog herkenbaar. De tram liep verder over de Lengelseweg en kwam dan via de Molenpoortstraat, de Molenstraat, de Marktstraat en Oudste Poortstraat bij het Tramstation op de Emmerikseweg, tegenover het Patersklooster. Van daar liep de tram via de Oude Grens door naar Emmerik.

Haltes:

 • Molenpoort in de Molenpoortstraat;
 • Gemeentehuis? aan het begin van de Marktstraat;
 • Tramstation 's-Heerenberg aan de Emmerikseweg.


1902 - Het geschil over de aankoop van een stuk grond van Mej. Wed. Thuis

 • De Raad van Bergh had besloten dat de Tramweg Maatschappij Zutphen-Emmerik tot eis is gesteld om f 1200,00 te storten voor de aankoop van de grond van Mej. Wed. Thuis.
 • De Maatschappij ging niet akkoord en besloot om de aanleg van de tram te staken.
 • De burgers van Bergh dienden een petitie in bij de Raad om het geschil bij te leggen.
 • Dit geschil tussen het gemeentebestuur van Bergh en de Tramwegmaatschappij is in der minne geschikt.


Personeel

Trampersoneel

Rangeerders


Oude Tramrails

Tramrails uit 's-Heerenberg na 1953 verwerkt tot o.a. afzetting van de tuin.
Foto Benny Schuurman

De oude tramrails werden verkocht en gebruikt voor allerlei doeleinden.

Bronnen